Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Satoshi Square – Bangkok Bitcoin meetup

Satoshi Square is the name for Bitcoin-meetups that is occuring all over the world, where Bitcoin enthusiasts meet up to buy and sell Bitcoin between each other, discuss the latest news about Bitcoin and also explain to curious newcomers what Bitcoin is about. The Satoshi Square Bangkok was started by a Swedish Bitcoin-enthusiast, who lives part of the year in Bangkok. Meetups are held every Monday. It is one of the larger Bitcoin-meetups that we have been to, and every time between 20 and 30 people are joining the meetings here in Bangkok, most are expats living here full-time or part of the year, but also a few Thais show up at the meetings.

At this meeting we had the privilege to meet people who got interested in Bitcoin from both through their interest in the technology and through their political ideology, and the discussions went hot on both of these subjects. We met a person who was in to Bitcoin very early. He told us how already in 2010 they understood what bitcoin would entail and just waited for states or mafias trying to hack the Bitcoin-network. David Barnes, the managing director of Bitcoin Co. Ltd., and Chris de Rose, from the Bitcoin Uncensoredpodcast, was there at the meeting. We also finally got to meet Happy George, or Mr. Liberland as he puts it. We heard about him on a Bitcoin meetup in Kuala Lumpur in 2015. If you hang around in the Liberland chat groups you know who he is.

We also got a very nice surprise! Our friend Stefan realized that we were in Bangkok at the same time as him, so he accompanied us to the Satoshi Square meeting. It was awesome to meet him here. He is a Swedish ancap, who lives in Singapore. We can really recommend his Youtube-channel where he compares Sweden and Singapore from an ancap-perspective.

We really recommend that you go to one of the Satoshi square-meetups if you’re visiting Bangkok!


Satoshi Square är en samling av träffar över hela världen där Bitcoin-entusiaster möts upp för att köpa och sälja bitcoin mellan varandra, diskutera de senaste nyheterna om Bitcoin och även förklara för nya nyfikna vad Bitcoin handlar om. Satoshi Square Bangkok är startad av en svensk Bitcoin-entusiast som bor delar av året i Bangkok. Träffarna går av stapeln varje måndag. Det är en av de större Bitcointräffarna vi varit på. Varje gång dyker det upp mellan 20 och 30 personer på träffarna, de flesta är expats som lever här hela eller delar av året, men det brukar även dyka upp några thailändare på träffarna.

På denna träff fick vi förmånen att träffa människor som kommit till Bitcoin både via sitt teknologiska intresse och politiska ideologi och diskussionerna gick varma om båda dessa områden. Vi träffade en person som var väldigt tidig med i Bitcoin som kunde berätta om hur de redan 2010 förstått vad Bitcoin skulle komma att innebära och bara väntade på att stater eller maffior skulle försöka hacka Bitcoin-nätverket. David Barnes, som har Bitcoin Co. Ltd i Thailand,  och Chris de Rose från Bitcoin Uncensored var där på träffen. Vi fick även äntligen träffa HappyGeorge, eller mr Liberland som han själv uttrycker det.  Vi hörde talas om honom redan på en Bitcointräff i Kuala Lumpur 2015. Ni som hänger i Liberland-chattgrupper vet nog vem det är.

Sedan fick vi en väldigt trevlig överraskning! Vår vän Stefan insåg att vi var i Bangkok samtidigt, så han följde med oss på Satoshi Square-träffen. Det var verkligen jättekul att träffa honom här. Han är en svensk anka boendes i Singapore. Vi kan verkligen rekommendera hans Youtube-kanal där han jämför Sverige och Singapore ur ett ankperspektiv.

Är ni i Bangkok så kan vi verkligen rekommendera att ni tar er till en Satoshi square-träff!

 

It is easy to find the meetup point when you have a big sign that shouts out “Bitcoiners here”. It was interesting that four out the six first persons here originated from Sweden.

More people dropped by during the evening, so we had to extend our table!

Ulrika with Happy George himself 🙂

Go Liberland!

 

The ancaps are in Bangkok

The ancaps are out on an adventure again and this time we chose to go back to Southeast Asia and our first stop is Bangkok. We have now sorted out the jetlag  after a flight with a lot of turbulence, and no sleep,  and also had time to check out our neighborhood. We live along the metro line and from here you can get around in Bangkok quite easily. We will show our pictures and movies in a different way from now on and we have decided to display them in a slide show instead. If you click on the picture, you will see the photos in a pop-up window, and you get to see the whole picture in their original size.

Nu är ankorna ute på äventyr igen och den här gången valde vi att åka tillbaka till sydostasien och vår första anhalt blev Bangkok.  Vi har nu fått ordning på jetlag  efter en flygsträcka med mycket turbulens, och ingen sömn, och fått koll på vårt närområde.  Vi bor längs med tunnelbanelinjen och härifrån kan man rätt lätt ta sig runt i Bangkok.  Vi kommer visa upp bilder och filmer på ett annat vis hädanefter och vi har nu dem i ett bildspel istället. Om ni klickar på bilden så visas bilderna i ett popup-fönster och ni får se hela bilden i orginalstorlek.

Walking around in Bangkok and the Terminal 21-mall

 

We will stay six nights in Bangkok and it is because we want to meet the bitcoin-people who work and live here. They have meetings every Monday, so we are thinking about meeting up with them today. It will be exciting and we’ll write about the meeting here on our blog later.

It is also the third time for Ulrika and the fourth time for Pontus in Bangkok, so we have already seen much of the city (you can read about our last time in Bangkok here). However, we have never walked around in Bangkok’s Chinatown or seen the giant reclining Buddha statue that houses in the Wat Pho Temple, so it had to be the tourist-thing to do this time. Images and a video from our trip are displayed in the gallery below.

Vi stannar hela sex nätter i Bangkok och det är för att vi vill träffa bitcoin-människorna som verkar här och de har träffar varje måndag , så denna måndag tänkte vi träffa dem. Det ska bli spännande och rapport om träffen kommer senare.
Det är även tredje gången för Ulrika och fjärde gången för Pontus i Bangkok, så vi har redan sett mycket av staden (vår förra gång  i Bangkok kan du läsa om här). Vi har dock aldrig promenerat runt i Bangkoks China town eller sett den jättelika liggande Buddhastatyn som huserar i Wat Pho-templet, så det fick bli den här gångens turistsak att göra och bilder, samt video ser ni galleriet nedan.

China town and the Wat Pho temple in Bangkok

 

We are using a slideshow instead of putting out a lot of pictures n one blog post and would love to know what you think about it. Does it work well even if you read the blog post on your smart phone?

Vi tänkte använda oss av ett bildspel istället för att lägga ut en massa bilder på rad och vill gärna veta vad ni tycker. Fungerar det bra även om ni läser blogginlägget på mobilen?

Pontus pratar Bitcoin / Pontus talks Bitcoin

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Novembermörkret faller över Sverige och vi är fortfarande kvar här. Vi har valt att prioritera våra familjer och vänner, så bloggen har legat lite i träda de senaste två månaderna.  Förutom att vi umgås med familj och vänner, så har rapporten “Blockchain – Decentralized Trust” som Pontus författat publicerats och han har hållit två föreläsningar om Bitcoin och blockkedjeteknik de senaste månaderna, där den första videon finns att se längre ned i inlägget och videon från den andra föreläsningen hittar du här. Nu har det blivit klart att han ska hålla en tredje föreläsning på konferensen Internetdagarna. Så vill ni lyssna på när Pontus jämför Bitcoin med fiat-valutor så får ni gärna komma till Internetdagarna i Stockholm den 22:a november. Konferensen Internetdagarna pågår under 21-22 november i Stockholm Waterfront Congress Center (nära centralstationen) och här hittar ni programmet för Bitcoinspåret.

Vi har träffat Bitcoinentusiaster över hela världen, men det blir faktiskt första gången som vi ska få träffa Bitcoinentusiaster i Stockholm.  Vi hoppas att vi kan träffas där!


The November darkness falls over Sweden and we are still here. We have chosen to prioritize our families and friends, so the blog has been a bit on the side the last two months. In addition to spending time with family and friends, the report “Blockchain – Decentralized Trust” which Pontus has authored have been published, and he has held two lectures on Bitcoin and blockchain technology during the recent months, where you can find the video from first lecture further down and the video from the second lecture is available hereIt is now decided that he will hold a third lecture in Sweden on the conference The Internet Days. If you want to hear Pontus compare Bitcoin with fiat currencies you are welcome to come to the Internet days in Stockholm on November 22. The Internet Days conference will be taking place during the 21-22 of November in the Stockholm Waterfront Congress Center (near the central station) and you can find the program for the Bitcoin session here

We have met Bitcoin enthusiasts all over the world, but this will actually be the first time that we will meet Bitcoin enthusiasts in Stockholm. We hope we can meet you there!

Pontus höll den första föreläsningen under Freeedomfest Stockholm i Augusti i år. Den handlade om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor och potentialen för Bitcoin att decentralisera många fler områden än pengar. Pontus held his first lecture at Freeedomfest Stockholm in August this year. It was about how Bitcoin compares to other currencies and the potential for Bitcoin to decentralize many more areas than money.

Pontus höll den första föreläsningen under Freedomfest Stockholm 27 augusti, vilket anordnas av Ludwig von Mises institutet i Sverige. Den handlade om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor och potentialen för Bitcoin att decentralisera många fler områden än pengar. / Pontus held his first lecture at Freedomfest Stockholm, hosted by the Swedish Ludwig von Mises institute on August 27. It was about how Bitcoin compares to other currencies and the potential for Bitcoin to decentralize many more areas than money.

 

Pontus höll sin andra föreläsning när Pontus, Davids och Claudias rapport "Block chain - decentralized trust" skriven på uppdrag av Entrepenörskapsforum publicerades i oktober detta år. Den förelsningenhandlar om blockkedjeteknikens potential och innehåller även en paneldebatt där teknikens risker och möjligheter diskuterades. Föreläsningen kan du hitta här. Pontusheld his second lecture when Pontus, David's and Claudia's report "Block chain - decentralized trust", written for the Swedish Entrepreneurship Forum, was publiced in October this year. The lecture is about the potential of the block chain technology and also includes a panel discussion where the potential and risks of the technology was discussed. The lecture can be found here.

Pontus höll sin andra föreläsning när Pontus, Davids och Claudias rapport “Block chain – decentralized trust” skriven på uppdrag av Entrepenörskapsforum publicerades i oktober. Den föreläsningen handlar om blockkedjeteknikens potential och innehåller även en paneldebatt där teknikens risker och möjligheter diskuterades. / Pontus held his second lecture when Pontus, David’s and Claudia’s report “Block chain – decentralized trust”, written for the Swedish Entrepreneurship Forum, was published in October. The lecture is about the potential of the block chain technology and also includes a panel discussion where the potential and risks of the technology was discussed.

Rapporten kan även hittas som onlineversion här. The report can also be found as an online version here.

Här finns rapporten som pdf / Here is the report as pdf Blockchain – Decentralized Trust

internetdagarna

Den 22:a november står Pontus åter på scen och ska tala om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor. Denna gång på Internetdagarna i Stockholm. Klicka på bilden för att se hela programmet för konferensen. / Pontus will be back on stage on November 22 and talk about how Bitcoin compares with other currencies. This time the lecture will be held on the Internet Days in Stockholm. Click the image to see the whole program for the conference.

Bilder från Leon / Pictures from Leon

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer vår sista bilder från vår tid i Leon i Nicaragua. Om du inte har vänner på universitetet, så kan jag trösta dig med att det finns massor av saker att göra både i och utanför Leon, allt från vulkanbrädeåkning, revolutionsmuseum till att hoppa på en lokalbuss ut till stränderna vid Stilla havskusten. Leon är även en universitetsstad så det finns ett rikt uteliv där både turister och lokalbefolkning smälter samman för att umgås. Ett tips som vi fick av vår vän var att lösa en biljett för att klättra upp på taket på katedralen i Leon.Det kostar 3 US Dollar per person och där uppifrån får man en fin överblick över Leon. Inne i katedralen finns flera kända nicaraguanska personligheter begravda och vi fick känslan att den här kyrkan var Nicaraguas svar på Westminister Abbey. Katedralen har även guidade turer i katakomberna, men de var tyvärr stängda för allmänheten när vi var där. Sedan var det dag för oss att lämna Leon och åka till Granada för att uppfylla ännu en av våra drömmar, nämligen att se lava. 


Here are our last pictures from our time in Leon, Nicaragua. There are still lots of things to do both in and outside of Leon if you don’t happen to have friends in the university, from volcano boarding, to the revolution museum to just jumping on a local bus out to the beaches on the Pacific coast. Leon is a university town so there is a rich nightlife where both tourists and locals blend together to socialize. One tip we got from our friend was to buy a ticket to climb up on the roof of the Cathedral of Leon. This costs 3 US dollars per person, and from up there you get a good overview of Leon. Several famous Nicaraguan personalities are buried inside the cathedral and we got the sense that this church was Nicaragua’s response to Westminister Abbey in London. The cathedral also has guided tours in the catacombs, but unfortunately they were closed for the public when we were there. After this it was time for us to leave Leon and explore Granada, where we would see lava, which was one of our things on our bucket list.

20160720_120733

Katedralen i Leon där flera kända nicaraguanska personer finns begravda. Här hittar man graven efter Félix Rubén García Sarmiento, även känd som Rubén Darío, som var en mycket känd 1800-tals poet. The Cathedral of Leon where several famous Nicaraguan people are buried. Here you’ll find the grave after Félix Rubén García Sarmiento, also known as Ruben Dario, who was a very famous 1800-century poet.

IMG_3615

Framsidan av katedralen. / The front of the cathedral.

20160720_111747

20160720_112500

IMG_3618

Ruben Darios grav. / Ruben Dario’s grave.

IMG_3620

Ingången till taket på katedralen är på den vänstra sidan av katedralen sett från framsidan, men biljetterna köper du i en liten ingång på baksidan av katedralen. / The entrance to the roof of the Cathedral is on the left side of the Cathedral seen from the front, but tickets are bought in the small entrance at the back of the cathedral.

IMG_3621

Pontus på väg upp på taket i den smala trappuppgången. / Pontus in the narrow staircase on his way up to the roof.

20160720_114651-2

Det blev en stor kontrast mellan det vita taket på katedralen och de mörka molnen som tornade upp sig på himlen. It was a great contrast between the white roof of the cathedral and the dark clouds that loomed in the sky.

IMG_3629

IMG_3628

20160720_115744

20160720_115449

Colegio la Asunción

IMG_3630

Marknaden ligger bakom katedralen och taket skiljer sig väldigt mycket från resten av vyn. / The market is located behind the cathedral and the ceiling looks very different from the rest of the view.

IMG_3623

Utsikten över centralparken i Leon. / The view of the Central Park in Leon.

20160720_121210

Det är väldigt trevligt att gå runt i Leon och titta på gatukonsten, som ofta referar till revolutionen år 1979 där diktatorfamiljen Somoza avsattes. It’s very nice to walk around in Leon and look at all the street art, which often is referring to the revolution in 1979 where the dictator family, Somoza, was deposed.

IMG_3616

IMG_3612

En liten del av marknaden. / A small part of the market.

20160719_162307

Vi handlade dock på den stora affären i Leon. Här kan man köpa kylda öl direkt vid kassakön. / However, we bought our stuff in the large supermarket in Leon. You can buy cooled beer directly next to the counters.

IMG_3613

Vi hittade också en kändis som försökte gömma sig i en affär. / We also found a celebrity who tried to hide inside a shop.

Text och vissa bilder finns även på ett annat liv.

Tillbaka till labbet / Back to the lab

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi uppleva att världen kan vara väldigt liten när vi kom till Leon i Nicaragua. Leon är en universitetsstad med över 200,000 invånare och då är inte turisterna inräknade. Så det är många människor som rör sig i nattvimlet bland barer, restauranger och dansställen i Leon. Första kvällen vi kom dit slängde vi oss direkt ut i den livliga staden för att hitta något lugnare ställe att äta middag på efter en hel dag på resande fot från El Salvador till Nicaragua. Vi blev rejält förvånade när ett bekant ansikte dyker upp i folkmassan i den första restaurangen som vi kliver in på i Leon. Det blev ett kärt återseende med Filimon, vår gamla doktorandkollega från Linköpings universitet och vi blev genast inbjudna till att sitta ned med hans kollegor och studenter från Leons autonoma universitet. Han är nu professor och håller på att forska på både zika- och denguevirus och vi fick några dagar senare komma förbi hans labb och se hur de jobbar här i Leon. Flera av Filimons kollegor har disputerat vid både Karolinska institutet och Linköpings universitet, så vi fick nu komma och se hur de bedriver forskning och undervisning här i Leon. Leons autonoma universitet har några tusen studenter som pluggar här, från biomedicinska analytiker till tandläkare och läkare. Det pågår också en fas tre-studie med vaccin mot dengueviruset runt om i världen och en av klinikerna finns här vid universitetet i Leon. Vi fick en guidad tur på kliniken och höra om denguevaccinet av Felix, professorn som leder studien här i Leon, och nu hoppas vi på att vaccinet är så bra som de säger. Det kommer nog ta några år innan det kommer ut på marknaden om den klarar fas tre-studien.

Centralamerika har sin beskärda del av tropiska sjukdomar och 90% av alla 10-åringar i Nicaragua har antikroppar mot dengueviruset, vilket betyder att de någon gång haft denguefeber innan 10 års ålder.  Med tanke på det var det kanske inte så konstigt att vi till slut åkte på denguefeber efter att ha spenderat nio månader i centralamerika, men det är en lite senare historia så vi hoppar över den så länge.

Ulrika fyllde också år när vi var i Leon och 33-årsdagen firades med Filimon och hans fina familj. Tack så mycket för den goda maten och att vi fick umgås med er!


We found out that the world can be a small place sometimes. Leon is a university city with over 200,000 inhabitants, tourists not included. So there are a lot of people walking around in bars, restaurants and dance halls in Leon during the nights. The evening we came we immediately went straight into the lively city to find a quieter place to have dinner after a full day traveling from El Salvador to Nicaragua. We were greatly surprised when a familiar face showed up in the crowd in the first restaurant that we walked into. It was a happy reunion with Filimon, our old doctoral fellow from Linköping University, and we were invited to sit down with his colleagues and students from Leon’s Autonomous University. Filimon is now a professor and is currently doing research on both the Zika- and the dengue virus. A few days later he gave us a guided tour around his working place and got to see how they work here in Leon. Several colleagues of Filimon have defended their thesis at both the Karolinska Institute or Linköping University, so it was nice to come and see how they do research and teach here in Leon. Several thousand students are studying at Leon Autonomous University, from biomedical scientists to dentists and doctors. There is currently a phase three dengue vaccine trial taking place in Leon, as one of the centers together with many other around the world. We got a guided tour of the clinic and got to hear about the dengue vaccine by Felix, the professor who lead the study here in Leon. We hope that the vaccine is as good as they say. It will probably take a few years before it comes out on the market if the vaccine pass the phase three trial.

Central America has its fair share of tropical diseases and 90% of all 10-year olds in Nicaragua have antibodies against the dengue virus, which means that they have had dengue fever during their ten first years of life.

With this information, it was perhaps not so surprising that we managed to get dengue fever before we left from our 9 months of travel in Central america, but that is another story that we will write about later.

Ulrika also had her birthday when we were in Leon and her 33-year birthday was celebrated with Filimon and his lovely family. Thank you so much for the good food and that we got to hang out with you!

Ett kärt återseende i Nicaragua! Tack Filimon för att vi fick umgås med er alla när vi var i Leon! / A lovely reunion in Nicaragua ! Filimon, thanks for letting us hang out with you all when we were in Leon!

Ett kärt återseende i Nicaragua! Tack Filimon för att vi fick umgås med er alla när vi var i Leon! / A lovely reunion in Nicaragua ! Filimon, thanks for letting us hang out with you all when we were in Leon!

Vi blev välkomnade till den mikrobiologiska avdelningen på Universitetet. / We were welcomed to the microbiology department at the University.

Vi blev välkomnade till den mikrobiologiska avdelningen på Universitetet. / We were welcomed to the microbiology department at the University.

FIlimon hade självklart en hel del virus på sitt kontor. / Filimon had obviously a lot of viruses in his office.

FIlimon hade självklart en hel del virus på sitt kontor. / Filimon had obviously a lot of viruses in his office.

Det nyrenoverade labbet där studenterna höll till och utförde experiment. / The newly renovated lab where the students hang out and performed experiments.

Det nyrenoverade labbet där studenterna höll till och utförde experiment. / The newly renovated lab where the students hang out and performed experiments.

20160722_143303

IMG_3644

Pipetter hänger på rad. / Pipettes hang in a row.

IMG_3645

Vi fick se flera olika delar av den medicinska fakulteten, bland annat virus, bakterie, svamp och parasitlabb, samt undervisningssalar. We got to see different parts of the medical faculty, including the viral, bacterial, fungal and parasitic labs, and classrooms.

Vi fick se flera olika delar av den medicinska fakulteten, bland annat virus, bakterie, svamp och parasitlabb, samt undervisningssalar. / We got to see different parts of the medical faculty, including the viral, bacterial, fungal and parasitic labs, and classrooms.

Många odlingsplattor behövs. / A lot of culture plates are needed.

Många odlingsplattor behövs. / A lot of culture plates are needed.

En undervisningssal! A teaching class room!

En undervisningssal. / A teaching class room.

Vi hittade också lite kvarlevor från 70-talet! We also found some remains from the 70's!

Vi hittade också lite kvarlevor från 70-talet! / We also found some remains from the 70’s!

Vi hittade en väldigt vacker innergård innanför väggarna på universitetet. / We found a beautiful inner court inside the walls of the university.

Vi hittade en väldigt vacker innergård innanför väggarna på universitetet. / We found a beautiful inner court inside the walls of the university.

Vi fick komma förbi avdelningen där fas tre-studien var igång. Felix och Samuel har båda disputerat i Sverige och de var jättesnälla och förklarade, samt svarade på alla frågor vi hade. Det var riktigt roligt att ni alla tog er tid för oss denna dag! 7 We were invited into the place where the phase three study was on going. Both Felix and Samuel have done their PhD's in Sweden and they were so kind explaining and answering any questions that we had. It was really funny that you all took the time for us that day!

Vi fick komma förbi avdelningen där fas tre-studien var igång. Felix och Samuel har båda disputerat i Sverige och de var jättesnälla och förklarade, samt svarade på alla frågor vi hade. Det var riktigt roligt att ni alla tog er tid för oss denna dag! / We were invited into the place where the phase three study was on going. Both Felix and Samuel have done their PhD’s in Sweden and they were so kind explaining and answering any questions that we had. It was really funny that you all took the time for us that day!

Vi besökte dock inte obduktionsavdelningen denna gång. / We didn't visit autopsy department this time.

Vi besökte dock inte obduktionsavdelningen denna gång. / We didn’t visit autopsy department this time.

Vi tog oss även in till tandläkaravdelningen och tittade runt innan vi begav oss hem för dagen. / We even went into the dentist department and looked around.

Vi tog oss även in till tandläkaravdelningen och tittade runt innan vi begav oss hem för dagen. / We even went into the dentist department and looked around.

Ulrika fyllde 33 i Leon och det firades med en tårta. / Ulrika turned 33 in Leon and we celebrated her birthday with a cake.

Ulrika fyllde 33 i Leon och det firades med en tårta. / Ulrika turned 33 in Leon and we celebrated her birthday with a cake.

Det blev också sång och mat tillsammans med Filimons familj. Tack igen för den fina kvällen :)! / There was also singing and food together with Filimon's family. Thanks again for such a nice evening :)!

Det blev också sång och mat tillsammans med Filimons familj. Tack igen för den fina kvällen :)! / There was also singing and food together with Filimon’s family. Thanks again for such a nice evening :)!

 

Åka bräda ned för en vulkan i Nicaragua / Volcano boarding in Nicaragua

(Please scroll down to the orange text for the English version)

“Skulle det inte gå att åka bräda nedför här?”

Den frågan ställde jag till Pontus medan vi pulsade ned för vulkanen Acatenango i Guatemala. Det djupa och lösa lagret av aska på toppen av vulkanen kändes som pudersnö och vi kunde glida ned för det branta berget på våra fotsulor på en bråkdel av tiden som det tagit oss att gå upp den sista jobbiga sträckan på cirka 300 höjdmeter från lägret. Då visste vi inte att vi en månad senare skulle stå vid kanten på vulkanen Cerro Negro i Nicaragua med lustiga skyddskläder på oss och en bräda i handen medan vi väntade på vår tur att få åka ned för en vulkan.

Det skulle dock bli mer som att åka pulka än snowboard, men vi var lika glada ändå. Att gå upp för Cerro Negro tog endast 40 minuter och var en betydligt lättare vandring än de andra vulkanerna vi bestigit i Centralamerika och utsikten över det nicaraguanska landskapet är fantastisk.

Cerro Negro är en av världens yngsta vulkaner som reste sig ur marken den 13:e april 1850. Sedan dess har vulkanen haft flera utbrott och är fortfarande aktiv. Detta fick vi erfara genom att skrapa bort det översta lagret med foten och vidröra marken med våra händer. Fem centimeter under lagret av grus och aska, som vi snart skulle åka bräda på, var det så varmt att vi nästan kunde bränna oss och vi såg också rök sippra ut genom en skreva vid sidan av den primära kratern. Sista utbrottet ägde rum 1999 och vulkanen övervakas noga av forskare för att kunna varna vid tecken på att Cerro Negro riskerar att få ett nytt utbrott.

Vill du också åka bräda ned för en vulkan? Då är det bara att gå omkring en stund i Leon så hittar du många som erbjuder turer för “volcano boarding” för priser från cirka 25 USD inklusive transport och allt man behöver. Vissa erbjuder även att du får åka ned för vulkanen två gånger, om du känner för att gå upp för berget en ytterligare gång. Så fråga vad som ingår i priset när du bokar. Det ska även gå att få tag på mer snowboard-liknande brädor som du står på när du åker ned, men det uppfattade vi var ovanligt att turister gjorde och skaderisken är då också betydligt högre. Vi och alla andra som var där satt ned på brädan när vi åkte och vi tog med oss vår kamera och filmade vår färd nedför vulkanen för att visa er hur det går till.

Det kan gå riktigt fort om du inte väljer att bromsa med fötterna och det hela är över på två minuter. Vi kan verkligen rekommendera denna aktivitet om du befinner dig i Nicaragua och är en person som gillar lite fartfyllda äventyr och vacker natur.

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


“Wouldn’t it be possible to go down the volcano using a board?”

That was the question I asked Pontus while we pulsed down the volcano Acatenango in Guatemala. The deep, loose layer of ash on top of the volcano felt like snow and we could slide down the steep mountain on the soles of our feet in a fraction of the time it took us to walk up the last tough stretch of about 300 meters of altitude from the base camp. At that point we did not know that a month later we would stand at the edge of the volcano Cerro Negro in Nicaragua with funny looking protective clothes and a board in our hand while we waited for our turn to ride down a volcano.

However, it would be more like sledding than snowboarding, but we were just as happy anyway. The walk up on the volcano Cerro Negro took only 40 minutes and was a much easier hike than other volcanoes we’ve climbed in Central America, and the view of the Nicaraguan countryside is stunning.

Cerro Negro is one of the youngest volcanoes in the world and it rose from the ground on 13 April 1850. Since then, the volcano has had several outbreaks and is still active. We could feel this by scraping off the top layer with our feets and touch the ground with our hands. Five centimeters below the layer of rubble and ash, the same ground we would soon volcano board down on, was so hot that we almost burnt our hands and we also saw smoke seeping out through a crevice on the side of the primary crater. The last eruption took place in 1999 and the volcano is closely monitored by scientists to warn of any signs that Cerro Negro is at risk of a new outbreak.

Do you also want to go board down a volcano? Then you can just walk around for a while in Leon and you will find many who offer volcano boarding tours for prices of around 25 US Dollar, including transport and everything you need. Some agencies even offer that you can go down the volcano twice, if you feel like going up the mountain one more time. So ask what is included in the price when booking. It should also be possible to ride down with a more snowboard-like board that you stand on when you go down, but we understood that it was unusual that tourists used those kind of boards and the risk of injury is also much higher when using those. We, and everyone else who was there, were sitting down on the board and we brought our camera and filmed our journey down the volcano to show you how it’s done.

It can go really fast if you choose not to brake with your feet, and the whole thing is over in two minutes. We can really recommend this activity if you are in Nicaragua and are a person who likes a little action-packed adventure and beautiful scenery.

Text and pictures are also published at “Ett annat liv“.

Jag och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Me and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Ulrika och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Ulrika and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

IMG_3679

En weekend i El Salvador / A weekend in El Salvador

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter mycket om och men bestämde vi oss för att fortsätta österut, men liksom det som ofta händer en icke-planerande resenär så slutade det med att vi hamnade i El Salvador, som ligger söder om Honduras. Vårt sikte var fortfarande mot Nicaragua, men det fanns inga smidiga vägar att ta sig till Nicaragua från Copan Ruinas utan att behöva spendera lång tid på lokalbussar och sova över i San Pedro Sula, vilket vi inte direkt var sugna på. Alternativet som fanns var att spendera en natt i El Tunco, ett surfparadis vid El Salvadors kust, innan vi isåfall skulle åka vidare mot Nicaragua. Varför kan vi inte stanna några dagar i El Salvador om vi ändå måste åka igenom landet tänkte vi? Därför stod vi nu med en biljett till El Salvador, men vår väg mot Nicaragua skulle bli ännu krokigare då vi halvvägs till El Tunco bestämde oss för att hoppa av i Santa Ana (en annan stad i El Salvador), men väl i Santa Ana ångrade vi oss och fortsatte resan till El Salvadors kust. Det var mycket velande fram och tillbaka från vår sida, men tillslut så stod vi åter vid stilla havet och såg på när människor med brädor försökte bemästra vågorna som rullade in.

Den främsta anledningen till att stanna i El Tunco är för att surfa, men även om du inte gör det så är det väl värt att spendera en helg och njuta av lugnet här. El Salvador har ju annars ett rykte om sig att vara det landet efter Honduras och Jamaica som har den högsta mordstatistiken per 100 000 invånare i världen. Likt andra länder i detta område så har den en rik historia av konflikter, den mest spektakulära är väl fotbollskriget med Honduras som startade med en fotbollsmatch år 1969. Det finns lite mer till fotbolls-incidenten, som Åsa Romson skulle ha kallat den, som du kan läsa här om du är intresserad. El Salvador är som de andra länderna i Centralamerika att du kan känna dig säker om du håller dig till turistdelarna i landet.

Ett hett tips är at ta med dig en del kontanter innan du kommer till El Tunco. Den officiella valutan i El Salvador är US Dollar och det är förvånansvärt svårt att ta ut pengar från automaterna där. Det var inte många gånger under vår tid i El Tunco som de faktiskt hade kontakt med nätverket och vi kunde ta ut pengar, vilket såklart skapade en del stress för oss Vi har nog aldrig haft så svårt att få ut pengar som i El Tunco och det var bara ren tur att vi hade en buffert med kontanter med oss så att vi kunde betala för de mest basala sakerna. Tydligen var detta ett väldigt vanligt problem enligt människorna vi talade med och det skulle vara bra att införa Bitcoin som betalningsmedel här då internet i El Tunco fungerar.

Vi stannade bara en weekend i El Salvador och det mesta av det lilla landet såg vi genom en bilruta. Hade vi haft mer tid så skulle vi gladeligen stannat längre i El Salvador. Det är ett fantastiskt litet land med en vacker natur, bra infrastruktur (minus bankproblemen i El Tunco) och trevliga människor, så El Salvador får helt enkelt utforskas närmare nästa gång vi har vägarna förbi Centralamerika.  


Finally, after a lot of hesitation we decided to continue east, but as often happens for a non-planning traveler, we ended up in El Salvador, which happens to be south of Honduras. Our goal was still Nicaragua, but there were no smooth way to get to Nicaragua from Copan Ruinas without having to spend a long time on the local buses and stay over one night in San Pedro Sula, which we were not to eager to do. The other option available for us was to spend a night in El Tunco, a surfing paradise on the coast of El Salvador, before we would continue to Nicaragua. So our thought was why can’t we stay a few days in El Salvador if we still have to pass it to get to Nicaragua? Hence, we now stood with a bus ticket to El Salvador. But our way to Nicaragua would become even more complicated as we halfway to El Tunco decided to jump off at Santa Ana (another city in El Salvador) instead, but once we got to Santa Ana we changed our minds again and continued to the coast of El Salvador. It was much back and forth from our side, but in the end we stood again at the Pacific Ocean, watching people with boards trying to master the waves that rolled in.

The main reason to stay in El Tunco is to surf, but even if you don’t love to stand on a board, it is well worth spending a weekend and enjoy the tranquility here. El Salvador has otherwise the reputation of being the country after Honduras and Jamaica that has the highest murder rate per 100 000 inhabitants in the world. Like other countries in this area, El Salvador has a rich history of conflicts, the most spectacular is probably the Football War with Honduras that began with a football match in 1969. There is a lot more to this football incident, which is what Åsa Romson (a swedish politician) would have called it, so you can read more about it here if you are interested. In El Salvador like the other countries in Central America, you can feel very safe if you stick to the tourist parts of the country.

A good advice from us is to bring some cash with you before you get to El Tunco. The official currency in El Salvador is the US Dollar and it’s surprisingly difficult to withdraw money from ATMs in EL Tunco. There were not many times during our time there when the ATM’s actually had contact with the network, which of course created some stress for us. It has never been difficult for us to withdraw cash before we came to El Tunco and it was only by chance that we had a buffer of cash with us so that we could pay for the most basic things. Apparently, this is a very common problem according to the people we spoke with, and it would be good to introduce Bitcoin as a payment method here since at least the internet in El Tunco works.

We only stayed a weekend in El Salvador and we saw most of this small country through a car window. We would have gladly stayed longer in El Salvador if we only had more time. It is a lovely country with beautiful nature, good infrastructure (minus bank problems in El Tunco) and nice people, so El Salvador will be further explored next time we are passing through Central America.

IMG_20160715_170821

Vi möttes av en solnedgång och surfvänliga vågor i El Tunco. We were met by a sunset and surf-friendly waves in El Tunco.

IMG_20160715_171659

El Tunco.

20160715_112425

Vi hittade ett trevligt litet boende några hundra meter upp från stranden, där vi blev välkomnade med en supergod smotthie. Tröjan som Ulrika har på sig är från Sipadan Scuba i Borneo. Dit kan vi rekommendera att åka om ni vill ha fantastisk dykning. We found a nice and small accommodation a few hundred meters from the beach, where we were welcomed with a lovely smotthie. The sweater that Ulrika is wearing is from Sipadan Scuba in Borneo, an amazing place on earth that we can recommend to go if you want great diving.

20160716_181418

Vårt boende hade också en liten lucka mot gatan där de sålde väldigt goda pitabröd. Ulrika gjorde sin egen Calzone genom att fylla sitt pitabröd med ost, skinka och vitlök. Our accommodation also had a small  window to the street where they sold very good pita bread. Ulrika made her own Calzone by filling a pita bread with cheese, ham and garlic.

IMG_20160715_161652

Ulrikas “thaibyxor”, som hon fått av sin vän Achara, blev än en gång våta av Stilla havet. Ulrika’s “Thai pants”, which she got from her friend Achara, became wet once again by the Pacific ocean.

20160715_152135

Stranden i El Tunco består av rundade stenar och vulkanaska, så du får se efter vart du sätter fötterna om du vill promenera på stranden. Vågorna som slår upp mot stranden sätter stenarna i rörelse, så att gå precis vid vattenbrynet kan vara lite otrevligt. The beach in El Tunco consists of rounded stones and volcanic sand, so you watch out where you put your feet when you’re walking on the beach. The waves that are hitting the shore, puts the stones in motion, so having your feet in the water while walking can be a bit unpleasant.

20160715_152144

Denna häst stod hela dagarna på stranden och vi tyckte väldigt synd om den. This horse stood all day on the beach and we felt very sorry for it.

IMG_20160714_233357

Vi utforskade området runt El Tunco och hittade denna utsikt som fick Ulrika att associera till Jurassic Park-filmerna. Pontus spanar efter dinosaurier. We explored the area around El Tunco and found this view which got Ulrika to associate to the Jurassic Park movies. Pontus is looking out for dinosaurs.

20160718_100450

El Salvador genom ett bilfönster är så vackert. Ett platt landskap som bryts av mäktiga vulkaner och berg. Det finns väldigt många vulkaner i Centralamerika och fler fick vi uppleva i Nicaragua dit vi var på väg till när detta foto togs. El Salvador through a car window is so beautiful. A flat landscape broken by towering volcanoes and mountains. There are many volcanoes in Central America and we got to experience even more volcanoes in Nicaragua, where we were heading to when this photo was taken.

Ett Copan i ruiner / A Copan in ruins

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Under vår resa har vi besökt ett antal ruiner och kvarlämningar, så vi är ärligt talat rätt trötta på att vandra runt bland religiösa stenhögar. Vi har också redan varit till några Mayaruiner i Mexiko, så vi har hoppat över de flesta ruiner som vi kommit i närheten av och fokuserat på att uppleva andra saker. Ryktet om denna Mayaruin gjorde att vi ändå bestämde oss för att betala för en guidad tur här och vi är otroligt glada över att vi gjorde det. Den guidade delen är väldigt innehållsrik och guiderna är kända för att ge levande beskrivningar av platsen och vår guide Marwin var inget undantag. Han tog oss med till det gamla Copan där han målade upp en mäktig och livlig stad i det gamla Mayariket som hade sina glansdagar under 400 år i början av vår tideräkning. Vi filmade delar av turen så vi har klippt ihop en några filmer med Marwin som ni kan se nedanför bilderna.

Copan låg längst ut i den sydöstra delen av det gamla Mayariket och var under sin storhetstid nästan helt omringad av andra befolkningsgrupper. Det var inga problem för det starka Mayasamhället, som snabbt expanderade Copan i den bördiga dalen vid Mayarikets gräns. Deras imponerande bygge av infrastruktur och förkärlek för utsmyckning av staden gjorde att resurserna i dalen förbrukades i allt snabbare takt. Stadens invånarantal var också imponerande med tanke på att den då bördiga dalen inte var så stor. Man har räknat ut att minst 20 000 personer levde i staden under dess glansdagar, men man vet också om att staden övergavs under 800-talet och då var dalen i ett helt annat skick än vad vi ser idag. Hela dalen hade tömts på träd och annan växtlighet, så det enda man såg var ett kalt, bergigt landskap utanför stadsgränsen. Den en gång bördiga jorden, som tidigare hade varit skyddad av växtlighet, hade nu ingen chans att motstå solens hetta och kunde inte längre livnära stadens befolkning. Staden avfolkades och under de kommande århundradena så hade dalens växtlighet en chans till att återhämta sig.

Idag håller man på med utgrävningar här och ruinerna står fortfarande delvis bland träd och växtlighet som bidrar till den genuina känslan av att stiga in i en annan tidsålder. Vi gillar denna Tomb Raider-känsla av ruiner vi besöker till skillnad från andra utgrävningar vi varit på där de skövlat bort en massa träd till förmån för turismen.

Har du möjlighet att utforska Honduras så skulle jag rekommendera att komma hit enbart för guiderna vid mayaruinerna, men också för den vackra naturens skull!  

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


We have visited a number of ruins and relics during our journey and we are honestly rather tired of wandering around among religious stone piles. We have also already been to a few Mayan ruins in Mexico, so we have skipped most of the ruins that we come close to in Central America, and focused on experiencing other things. The reputation of this Mayan Ruin was very good so we decided to pay for a guided tour here and we are very glad that we did. The guided part is very rich and full of life, and the guides are known to provide vivid descriptions of this place, and our guide Marwin was no exception. He took us to the ancient Copan, where he painted a vivid picture of a powerful and lively city in the ancient Mayan empire that had its heyday during 400 years in the beginning of our era. We filmed parts of the tour and we’ve put together a few films with Marwin that you can see below the photos!

Copan was far out in the southeastern part of the ancient Mayan empire and was during its heyday almost completely surrounded by other communities. It was no problem for the strong Mayan society, which quickly expanded Copan in this fertile valley at the border of the Mayan Empire. Their impressive building of infrastructure and fondness for embellishments of the city  drained the resources in the valley. The city’s population was also impressive considering that the then fertile valley was small. It has been calculated that at least 20 000 people lived in the city during its heyday. It is also known that the city was abandoned in the 800s and by then the valley was in a completely different shape than what you can see today. The entire valley had been cleared of trees and other vegetation, so the only thing you saw was a bleak landscape outside the city limits. The once fertile land, that had previously been protected by vegetation, now had no chance to withstand the heat of the sun and could no longer feed the city’s population. The city was depopulated and in the coming centuries the valley’s vegetation had a chance to recover.

Today, excavations are ongoing and the ruins are still partly among trees and vegetation that contributes to the genuine feeling of stepping into another era. We like the Tomb Raider feeling, unlike some other excavations we’ve been to where they have removed a lot of trees for the benefit of the tourism.

I would recommend a visit to Copan Ruinas just for the excellent guides at the Mayan ruins, but also for the beautiful nature here, if you have the opportunity to explore Honduras.

Text and pictures are also published at “Ett annat liv“.

20160711_113844

Tomb raider-känslan i Copan gillas mycket! We like the Tomb Raider- feeling in Copan very much!

Jaguartorget i det forna Copan. Jaguar Plaza in the former Copan city.

Jaguartorget i det forna Copan. Jaguar Plaza in the former Copan city.

20160711_112248

En illustration över hur Copan troligtvis såg ut. An illustration of how Copan probably looked like.

En illustration över hur Copan troligtvis såg ut. An illustration of how Copan probably looked like.

Arkeologerna håller fortfarande på att gräva ut och lägga tillbaka stenarna där de troligtvis var placerade. The archaeologists are still digging out and putting back the stones where they probably once were placed.

Arkeologerna håller fortfarande på att gräva ut och lägga tillbaka stenarna där de troligtvis var placerade. The archaeologists are still digging out and putting back the stones where they probably once were placed.

Den röda aran är Honduras nationalfågel och den lever fritt här bland ruinerna i Copan. The scarlet macaw is the national bird of Honduras and they live freely here among the ruins in Copan.

Den röda aran är Honduras nationalfågel och den lever fritt här bland ruinerna i Copan. The scarlet macaw is the national bird of Honduras and they live freely here among the ruins in Copan.

IMG_3604

IMG_3601

 

Den vackra byn Copan Ruinas och åka lokalbuss i Honduras / The beautiful village of Copan Ruinas and using public transportation in Honduras

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter att ha spenderat två veckor på Utila så ville upp i bergen för att undkomma den förlamande hettan. Därför åkte vi till Copan Ruinas som ligger uppe i bergen några kilometer från gränsen till Guatemala. Det finns turistbussar (shuttle buses) till Copan Ruinas från både El Salvador och Guatemala, men inte från La Ceiba där vi hoppade av färjan från Utila. Då fick vi istället åka med lokalbussarna och det funkade också jättebra, men Ulrika hade betänksamheter då det skulle krävas att vi bytte buss i San Pedro Sula, en av världens farligaste städer enligt ryktet. Vi har också träffat en del backpackers här i Latinamerika, som berättat illavarslande anekdoter om personliga erfarenheter i San Pedro Sula. Vi hittade ett bussbolag som erbjöd biljetter till Copan Ruinas med byte i San Pedro Sula där vi inte behövde byta bussterminal och det kändes bättre för oss. Vi var de enda icke-spansktalande personerna på bussen och vi var lite spända när bussen svängde in i San Pedro Sula. Vi behövde dock inte vara oroliga då vi möttes av personal så fort vi hoppade av bussen som lotsade oss direkt till deras väntsal. Bussen som gick till Copan Ruinas åkte från dess ordinarie busshållplats i bussterminalen och hämtade upp oss direkt utanför väntsalen, så vi kände oss väl omhändertagna i San Pedro Sula. De flesta historier som vi hört om San Pedro Sula har handlat om bussbyten på kvällar och vi gjorde bussbytet mitt på dagen och det kan ju ha gjort att det inte kändes farligt för oss. Efter denna erfarenhet landade vi i Copan Ruinas på eftermiddagen.

Copan Ruinas åker de som vill besöka den gamla Mayastaden Copan. Det kan vara lite förvirrande att ruinerna heter Copan och staden där befolkningen bor idag heter Copan Ruinas, men så är det. Copan Ruinas är en väldigt turistvänlig liten by och det finns gott om hostel, hotell och restauranger där. Vi hade väldigt lugna dagar där och njöt av regnet och åskan som ofta kom rullande in över bergen på kvällarna. Klimatet passade oss också mycket bra och vi kunde till och med starta dagen med en löptur runt byn, så vi bestämde oss rätt så omgående att stanna här ett tag. Vi hade flera stora beslut att ta och i detta läge visste vi inte om vi skulle behöva röra oss åt öst eller väst, så då passade det bra att stanna kvar i mitten. Copan Ruinas är också väldigt vackert så det gjorde inte saken sämre!


 After having spent two weeks on Utila we wanted to go up in the mountains to escape the crippling heat. That is why we ended up in Copan Ruinas, a village located in the mountains just a few kilometers from the border to Guatemala. There are a few shuttle buses to Copan Ruinas from both El Salvador and Guatemala, but not from La Ceiba where we jumped off the ferry from Utila. Using the public transportation in Central America works great, but Ulrika had some concerns this time, because using the public transportation meant that we would be required to change buses in San Pedro Sula, one of the world’s most dangerous cities according to the rumors. We’ve also met backpackers here in Latin America that had told us ominous stories about their personal experiences in San Pedro Sula and now it was time for us to go there. We found a bus company that offered bus tickets to Copan Ruinas with bus change in San Pedro Sula where you don’t have to change bus terminal and it felt better for us. We were the only non-Spanish speaking people on the bus and we were a little tense when the bus pulled up in San Pedro Sula. However, there was no need for us to be concerned about it, because we were greeted by staff as soon as we jumped off the bus and they guided us directly to their waiting room. The bus that was going to Copan Ruinas went from it’s regular bus stop at the bus terminal and picked us up right outside the waiting area, so we felt well taken care of in San Pedro Sula. Most of the stories we heard about San Pedro Sula has been about bus changes in the evenings and we made the bus change at midday and this could be the reason why it didn’t feel dangerous for us. After this experience, our bus dropped us off at Copan Ruinas later in the afternoon.

Most people who come to Copan Ruinas wants to visit the ancient Mayan city of Copan. It can be a bit confusing that the ruins are called Copan and the village where people live now is called Copan Ruinas, but that is how it is. Copan Ruinas is a tourist friendly little village and there are plenty of hostels, hotels and restaurants there. We had quiet days there and enjoyed the rain and the thunder that often came rolling in over the mountains in the evenings. The climate also suited us very well and we could even start our day with a run around the village, so we decided to stay here for a while. We had several big decision to make, and at this point we did not know if we would have to move to the east or west from Honduras, so it suited us well to stay in the middle for now. Copan Ruinas is also very beautiful so it was really pleasant to stay here!

Copan Ruinas blev vårt nästa resmål i Honduras! Copan Ruinas was our next destination in Honduras!

Copan Ruinas blev vårt nästa resmål i Honduras! Copan Ruinas became our next destination in Honduras!

Vi köpte våra biljetter av Diana Express. De tog väl hand om oss och biljetterna till Copan Ruinas var en tredjedel av priset jämfört med det dyrare bussbolaget. VI betalade 265 Lempiras per person ( Ca 99 SEK) från La Ceiba till Copan Ruinas. We bought our tickets with Diana Express. They took good care of us and the tickets to Copan Ruinas was a third of the price compared to the more expensive bus company. We paid 265 Lempiras per person (around 10.4 Euro) from La Ceiba to Copan Ruinas.

Vi köpte våra biljetter av Diana Express. De tog väl hand om oss och biljetterna till Copan Ruinas var en tredjedel av priset jämfört med det dyrare bussbolaget. Vi betalade 265 Lempiras per person ( Ca 99 SEK) från La Ceiba till Copan Ruinas. We bought our tickets with Diana Express. They took good care of us and the tickets to Copan Ruinas was a third of the price compared to the more expensive bus company. We paid 265 Lempiras per person (around 10.4 Euro) from La Ceiba to Copan Ruinas.

Frukost köptes genom fönsterrutan vid en busshållsplats. Breakfast was purchased through the bus window at a bus stop.

Frukost köptes genom fönsterrutan vid en busshållsplats. Breakfast was purchased through the bus window at a bus stop.

Diana Express väntsal i San Pedro Sula. The Diana Express waiting room in San Pedro Sula.

Diana Express väntsal i San Pedro Sula. The Diana Express waiting room in San Pedro Sula.

I slutet av dagen så hade vi kommit till Copan Ruinas. At the end of the day we had arrived to Copan Ruinas.

I slutet av dagen så hade vi kommit till Copan Ruinas. At the end of the day we had arrived to Copan Ruinas.

Vi utforskade byn och hittade väldigt fina platser. We explored the village and found very nice places.

Vi utforskade byn och hittade väldigt fina platser. We explored the village and found very nice places.

IMG_3555

Den centrala parken i Copan Ruinas! The central park in Copan Ruinas!

Blommande träd. Flowering trees.

Blommande träd. Flowering trees.

IMG_3558

20160710_093858

En mysigt inredd restaurang! A cozy decorated restaurant!

En mysigt inredd restaurang! A cozy decorated restaurant!

Den godaste köttbit vi ätit i världen kan hittas på restaurangen Los Asodos i Copan Ruinas. The tastiest steak we've eaten in the world can be found at the Los Asodos restaurant in Copan Ruinas.

Den godaste köttbit vi ätit i världen kan hittas på restaurangen Los Asodos i Copan Ruinas. The tastiest steak we’ve eaten in the world can be found at the Los Asodos restaurant in Copan Ruinas.

Hejdå Utila! /Bye Utila!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Den lilla karibiska ön Utila utanför norra Honduras lockar många dykare och backpackers. Självklart ville vi också åka dit nu när vi ändå var i närheten. Det första som fångade vår uppmärksamhet på Utila var arkitekturen och språket. Vi har aldrig varit i södra USA, men det var dit våra associationer gick när vi först fick syn på husen med breda och låga huskroppar som står på pålar med en stor veranda på framsidan. Vi förväntade oss nästan att se amerikanska flaggor vajande från verandorna. Att vi var på en karibisk ö och inte i USA blev dock tydligt så fort vi stannade upp och lyssnade på lokalbefolkningens språk. Det är en fascinerande form av engelska med en kraftig karibisk melodi och meningsuppbyggnad som talas här. Det närmaste jag kan komma för att beskriva språket för er är att hänvisa till karaktären Tia Dalma i filmerna “Pirates of the Caribbean”. Det är ett fascinerande språk och det var mysigt att strosa runt på ön och lyssna på lokalbefolkningens ofta väldigt högljudda konversationer.

Utila åker man till om man vill dyka eller se valhajar. Det finns nio dykcenter på ön i olika pris- och komfortklasser och alla ligger längs med huvudgatan som går längs stranden från öst till väst. Du hittar alla inom en tio minuters promenadväg åt vänster eller höger från piren där färjan kommer in. När du kliver av färjan möts du även av en välkomstkommitté bestående av olika dykklubbar som gärna vill ta med dig till just deras ställe. Det sägs att priserna på “fun dives” och dykkurser ska vara en av de billigaste i centralamerika och det kan vara ännu en anledning att åka hit för att dyka. Vi kan hålla med om att priserna håller ungefär samma nivå som sydostasien, men vi har inte utforskat om det faktiskt är en av de billigare platserna för dykning på denna sidan av världen. Vi har lagt upp alla dykfilmer ifrån Utila i ett annat inlägg, så klicka dig gärna vidare om du vill se mer av dykningen här. Många kommer hit för att se valhajar och de kan man se nästan året runt här vid Utila, men du måste ha lite tur för att de ska visa sig just den dagen du bestämmer dig för att åka ut.

Vill du bada eller snorkla så kan du följa huvudgatan åt något håll så kommer du till olika privata och publika stränder där du kan svalka dig i hettan. Det finns även fina gömställen på norra delen av ön, men du får räkna med en längre promenad för att ta dig dit, eller hyra något färdmedel. Ett annat slående kännetecken på Utila är den stora mängden golfbilar och fyrhjulingar som susar fram längs med huvudgatan.  

En av de häftigare restaurangerna vi varit på hittade vi av en ren slump under en kvällspromenad. Det går inte att gå förbi denna restaurang vid namn Jade Seahorse utan att stanna för att studera detta konstverk. Restaurangen är ett sagoland med slingriga gångar, trappor, valv och grottor byggda av återvunnet material. Färgade glasbitar och stenar i mosaikmönster bildar en spektakulär form och färgupplevelse som verkligen sätter igång fantasin. Ägaren har byggt på restaurangen under de senaste 20 åren och alla möbler och dekor är handgjorda av återvunnet material. De serverar vegetarisk och vegansk mat, men det går lika bra att bara komma in och promenera runt i sagolandskapet eller ta en öl uppe i trädkojan, som baren på övervåningen heter.

Utila är ingen stor ö, men ett litet partyliv finns här i och med alla backpackers som kommer hit från olika delar av världen. Barer och restauranger hittar du på många mysiga bryggor som sticker ut från södra delen av ön. Vi satt många kvällar på någon av dessa barer pratandes om dagens dykäventyr och njöt av en kall öl samtidigt som vi såg på när solen försvann bakom horisonten. Efter att vi blivit certifierade räddningsdykare så lämnade vi detta lilla paradis för nya äventyr i Honduras, men vi lämnade Utila med ett löfte om att komma tillbaka.

På återseende Utila!

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


The small island Utila just off the coast of northern Honduras attracts a lot of divers and backpackers. So we wanted to go there now when we were in the vicinity. The first thing that caught our attention on Utila was the architecture and language. We have never been in the southern part of the United States, but that’s where our associations went when we first saw the houses in Utila that are wide and low, standing on stilts with a big porch on the front. We almost expected to see American flags waving from those porches. However, that we were on a Caribbean island and not in the United States was clear as soon as we stopped and listened to their language. It is a fascinating form of English with a heavy Caribbean melody and sentence structure. The closest I can come to describe the language for you are to refer to the Tia Dalma character in the “Pirates of the Caribbean” movies. It is a fascinating language, and we enjoyed strolling around the island and listening to the often very loud conversations between the locals.

Utila is a great place to go if you want to do diving or see whale sharks. There are nine dive centers on the island, in all price and comfort classes, and they are located along the main street that runs along the beach from east to west. You can find all of them within a ten minute walk to either left or right from the pier where the ferry docks. As soon as you get off the ferry you will also be met by a welcome committee from the various diving clubs, who would like to bring you to their particular place. It is said that the prices for fun dives and dive courses are one of the cheapest in Central America and it may be yet another reason to come here to dive. We can agree that the prices are about the same level as many of the places in South East Asia, but we have not explored whether Utila actually is one of the cheaper places for diving on this side of the world. We published our diving movies from Utila in another blog post, so click on the link if you want to see more of the diving around Utila. A lot of people come here to see whale sharks and they can be seen almost all year round. However, you have to have some luck to spot them on the particular day you decide to go out to sea.

If you want to swim or snorkel, you can follow the main street in any direction and the small road will take you to both public and private beaches where you can cool off in the heat. There are also  nice hide-aways in the northern part of the island, but expect a longer walk from the dock to get there, or you can rent some form of transportation. Another striking feature of Utila is the large amount of golf carts and four-wheelers that are whizzing down the main street.

One of the more cool restaurants we’ve been to we found by chance during an evening stroll. When walking past this restaurant named the Jade Seahorse it is impossible not to turn your head and stop in order to study this piece of art. The restaurant is a wonderland of winding passageways, staircases, arches and caves built out of recycled materials. Colored pieces of glass and stones have been placed in mosaic patterns and creates a spectacular shape and color experience that will trigger your imagination. The owner of the restaurant has built on it for the last 20 years and all the furniture and decor are handmade from recycled materials. They serve vegetarian and vegan food, but you can just come in and walk around this fabulous scenery or have a beer in the bar upstairs in the tree house.

Utila is not a big island, but you will find a small party scene here with all the backpackers who come here from different parts of the world. Bars and restaurants can be found on many cozy small piers on the southern part of the island. We spent many evenings on one of these bars talking about the day’s diving adventures and enjoyed a cold beer while we watched the sun disappear behind the horizon. After we had become certified rescue divers, we left this little paradise for more adventures in Honduras, but we left with a promise to come back.

We’ll see you again Utila!

Text and pictures are also publishet at “Ett annat liv“.

Utila i kvällsljus! Utila in the evening light!

Utila i kvällsljus! Utila in the evening light!

Det är väldigt trevligt att gå runt i staden och observera människor. It's very nice to walk around the city and observe people.

Det är väldigt trevligt att gå runt i staden och observera människor. It’s very nice to walk around the city and observe people.

Vi tar en paus på en av alla bänkar som står uppställda på stranden! We take a break on one of the benches that are standing on the beach!

Vi tar en paus på en av alla bänkar som står uppställda på stranden! We take a break on one of the benches that are standing on the beach!

Stranden sydväst om Utila stad. The beach southwest of Utila town.

Stranden sydväst om Utila stad. The beach southwest of Utila town.

Ett hus med bred veranda på framsidan och står på pålar - ett typiskt hus i Utila. A house with a wide porch in the front and standing on poles - a typical house in Utila.

Ett hus med bred veranda på framsidan och står på pålar – ett typiskt hus i Utila. A house with a wide porch in the front and standing on poles – a typical house in Utila.

Nästan alla transportmedel som de flesta på ön använder är fångade på denna bild. Almost all means of transportation that most people on the island use are captured in this picture.

Nästan alla transportmedel som de flesta på ön använder är fångade på denna bild. Almost all means of transportation that most people on the island use are captured in this picture.

IMG_3532

Bara så att ni vet! Just so you know!

Bara så att ni vet! Just so you know!

Samlingsplatsen vid piren där du även hittar bankomaterna på ön. Det kan även bli trafikstockning ibland om flera fordon kommer till fyrvägskorsningen samtidigt. The meeting point at the pier where you also will find the ATMs on the island. There may be traffic jams there at times if several vehicles come to the crossroad at the same time.

Samlingsplatsen vid piren där du även hittar bankomaterna på ön. Det kan även bli trafikstockning ibland om flera fordon kommer till fyrvägskorsningen samtidigt. The meeting point at the pier where you also will find the ATMs on the island. There may be traffic jams there at times if several vehicles come to the crossroad at the same time.

En av de mystiska varelserna som man kan hitta på Jade Seahorse restaurangen. One of the mysterious creatures that can be found at the Jade Seahorse restaurant.

En av de mystiska varelserna som man kan hitta på Jade Seahorse restaurangen. One of the mysterious creatures that can be found at the Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Ett valv av färgade glasflaskor. An archway of colored glass bottles.

Ett valv av färgade glasflaskor. An archway of colored glass bottles.

IMG_3481

En bar med en tillhörande brygga och observationsdäck för att njuta av solnedgången med en kall öl! A bar with an attached bridge and observation deck to enjoy the sunset with a cold beer!

En bar med en tillhörande brygga och observationsdäck för att njuta av solnedgången med en kall öl! A bar with an attached bridge and observation deck to enjoy the sunset with a cold beer!

En klassisk, men kanske inte så korrekt väderstrecksmässig, avståndsvägvisare som man kan hitta lite överallt i världen. A classic, but perhaps not accurate compass-wise, distance sign post that can be found in different places of the world.

En klassisk, men kanske inte så korrekt väderstrecksmässig, avståndsvägvisare som man kan hitta lite överallt i världen. A classic, but perhaps not accurate compass-wise, distance sign post that can be found in different places of the world.

 

« Older posts

© 2017 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑