Det är väldigt många som är okunniga om vad kapitalism innebär, så jag tänkte ägna del III i min serie om anarkokapitalism till att förklara vad kapitalism egentligen är (här kan du läsa del I och del II). Och nej, vad du än tror så lever vi inte i en kapitalistisk värld oavsett hur ofta etatister (betyder de som stödjer staten) skriker det på gatorna, i sociala medier, tv-program eller tidningsartiklar.

Kapitalism betyder att vi som individer gör frivillig byteshandel med varandra på en fri marknad för att vi båda tjänar på det, utan att någon utomstående sätter upp regler för vår byteshandel eller kräver en andel av bytet. Förr i tiden kunde det vara att man bytte mjölk mot ägg, men idag lever vi i ett mer utvecklat och specialicerat samhälle och det är därför väldigt sällan som man kan byta en vara mot en annan direkt. I ett mindre primitivt samhälle krävs det att vi har någon form av bytesmedel som mellanled i byteshandeln som görs för att båda individerna ska känna sig nöjda. Detta bytesmedel kallas pengar och mer om det i ett kommande del i denna serie. En fri marknad är att byteshandel sker mellan olika parter och individer frivilligt, ofta involverande pengar, utan att någon annan lägger sig i. Detta betyder att inga statliga regleringar finns i en kapitalistisk värld, så du kanske förstår att vi inte har en fri marknad i dagens läge. Vad har vi då istället undrar du?

Vi har en statlig reglerad marknad där de som lobbar (som mutar och påverkar) politikerna mest, samt har mest pengar och resurser, kan sätta spelreglerna på marknaden och driva igenom lagar som gynnar deras intressen på alla andras bekostnad.  Det här är stora företag, fackförbund och intresseorganisationer väldigt duktiga på och därför kallas det systemet korporatism. Vad korporatismen gör är att stora företag och lobbyorganisationer använder statens våldsmonopol för att knuffa bort konkurrenter som skulle kunna utföra samma tjänster, fast bättre och billigare än dem själva. Konkurrens från mindre, nyskapande företag lagstiftas bort så att de redan stora företagen på en marknad inte ska riskera att bli utkonkurrerade. Enda anledningen till att stora företag och lobbyorganisationer kan skaffa sig fördelar är att vi har ett statligt monopol som möjliggör att dessa lagar och regleringar kan införas och bestraffa dem som bryter mot dem i form av höga böter eller fängelse.
Ett exempel på korporatism är taxiförbundets lobbyverksamhet för att få bort Uber från deras marknad. Uber är ett praktexempel på ny innovation som gör det möjligt att erbjuda persontransport bättre, billigare och säkrare. Taxilobbyisterna hävdar att de vill införa nya lagar för att knuffa bort Uber för att skydda dig som medborgare. Det är så långt från sanningen som man kan komma. De gör det enbart för att de vet att de skulle bli utkonkurrerade om de inte fick till stånd nya regleringar som skyddar deras gamla reglerade affärsmodell på bekostnad av ny innovation och konkurrens från nya innovativa företag.
Korporatism är allt från att kräva kostsamma licenser på varor och tjänster inom specifika marknader, till exempel banker och läkemedelsföretag, till att sätta upp handelstullar för att inte utländska varor ska kunna konkurrera fritt med de inhemska företagen.

Jag hoppas att du kan se att det vi har idag inte är en fri marknad och vi lever inte i en kapitalistisk värld. Vi lever i en korporatistisk värld där statliga regleringar snedvrider marknader till en liten grupp människors fördel! Så vad betyder det här för dig och mig?

Det betyder att vi får högre priser och en onödigt hög arbetslöshet. På en statligt reglerad korporatistisk marknad hålls priset uppe på allt från sjukvårdsmaterial till mat, och licenser och regleringar gör också att det blir mycket dyrare att starta företag och därmed skapa nya jobb för individer. Så varför saker och ting är dyra och att arbetslösheten är hög, är inte på grund av kapitalismen utan på grund av brist på kapitalism.

I en fri marknad skulle snarare priset på en vara snabbt sjunka om den gör stor nytta för många människor. Det är för att många skulle vara intresserade att sälja varianter på produkten för att få en del av marknaden. Även produkter som riktar sig till få individer skulle finnas och göra vinst då inget våldsmonopol ökar kostnaderna via skatter, licenser och regleringar.

I en anarkokapitalistisk värld så skulle ingen kunna använda lagstiftning och våldsmonopol för att ge sig själv privilegier och hindra konkurrens. Det enda sättet att få inflytande över andra människor i ett anarkokapitalistiskt samhälle är genom att sälja varor eller tjänster som andra människor anser förbättrar deras liv så mycket att de frivilligt betalar dig för dem (inget våld inblandat!). Till skillnad mot dagens korporatistiska marknad där de med resurserna (läs pengarna) och politiska kontakterna får den största delen av marknaden, får bestämma vilka som får göra byteshandel och berikar sig på vår bekostnad!

Därför är jag 100% kapitalist! Så nästa gång du hör någon ropa “jävla kapitalist-svin” så får du gärna gå fram och rätta personen genom att säga “Ursäkta, det heter faktiskt jävla korporatist-svin!”.

Signerat: Ulrika

taxation as a buiness model

Dela gärna artikeln om du tyckte detta var intressant och kommentera gärna om du tycker att något var svårt att förstå eller har synpunkter!