(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer vår sista bilder från vår tid i Leon i Nicaragua. Om du inte har vänner på universitetet, så kan jag trösta dig med att det finns massor av saker att göra både i och utanför Leon, allt från vulkanbrädeåkning, revolutionsmuseum till att hoppa på en lokalbuss ut till stränderna vid Stilla havskusten. Leon är även en universitetsstad så det finns ett rikt uteliv där både turister och lokalbefolkning smälter samman för att umgås. Ett tips som vi fick av vår vän var att lösa en biljett för att klättra upp på taket på katedralen i Leon.Det kostar 3 US Dollar per person och där uppifrån får man en fin överblick över Leon. Inne i katedralen finns flera kända nicaraguanska personligheter begravda och vi fick känslan att den här kyrkan var Nicaraguas svar på Westminister Abbey. Katedralen har även guidade turer i katakomberna, men de var tyvärr stängda för allmänheten när vi var där. Sedan var det dag för oss att lämna Leon och åka till Granada för att uppfylla ännu en av våra drömmar, nämligen att se lava. 


Here are our last pictures from our time in Leon, Nicaragua. There are still lots of things to do both in and outside of Leon if you don’t happen to have friends in the university, from volcano boarding, to the revolution museum to just jumping on a local bus out to the beaches on the Pacific coast. Leon is a university town so there is a rich nightlife where both tourists and locals blend together to socialize. One tip we got from our friend was to buy a ticket to climb up on the roof of the Cathedral of Leon. This costs 3 US dollars per person, and from up there you get a good overview of Leon. Several famous Nicaraguan personalities are buried inside the cathedral and we got the sense that this church was Nicaragua’s response to Westminister Abbey in London. The cathedral also has guided tours in the catacombs, but unfortunately they were closed for the public when we were there. After this it was time for us to leave Leon and explore Granada, where we would see lava, which was one of our things on our bucket list.

20160720_120733

Katedralen i Leon där flera kända nicaraguanska personer finns begravda. Här hittar man graven efter Félix Rubén García Sarmiento, även känd som Rubén Darío, som var en mycket känd 1800-tals poet. The Cathedral of Leon where several famous Nicaraguan people are buried. Here you’ll find the grave after Félix Rubén García Sarmiento, also known as Ruben Dario, who was a very famous 1800-century poet.

IMG_3615

Framsidan av katedralen. / The front of the cathedral.

20160720_111747

20160720_112500

IMG_3618

Ruben Darios grav. / Ruben Dario’s grave.

IMG_3620

Ingången till taket på katedralen är på den vänstra sidan av katedralen sett från framsidan, men biljetterna köper du i en liten ingång på baksidan av katedralen. / The entrance to the roof of the Cathedral is on the left side of the Cathedral seen from the front, but tickets are bought in the small entrance at the back of the cathedral.

IMG_3621

Pontus på väg upp på taket i den smala trappuppgången. / Pontus in the narrow staircase on his way up to the roof.

20160720_114651-2

Det blev en stor kontrast mellan det vita taket på katedralen och de mörka molnen som tornade upp sig på himlen. It was a great contrast between the white roof of the cathedral and the dark clouds that loomed in the sky.

IMG_3629

IMG_3628

20160720_115744

20160720_115449

Colegio la Asunción

IMG_3630

Marknaden ligger bakom katedralen och taket skiljer sig väldigt mycket från resten av vyn. / The market is located behind the cathedral and the ceiling looks very different from the rest of the view.

IMG_3623

Utsikten över centralparken i Leon. / The view of the Central Park in Leon.

20160720_121210

Det är väldigt trevligt att gå runt i Leon och titta på gatukonsten, som ofta referar till revolutionen år 1979 där diktatorfamiljen Somoza avsattes. It’s very nice to walk around in Leon and look at all the street art, which often is referring to the revolution in 1979 where the dictator family, Somoza, was deposed.

IMG_3616

IMG_3612

En liten del av marknaden. / A small part of the market.

20160719_162307

Vi handlade dock på den stora affären i Leon. Här kan man köpa kylda öl direkt vid kassakön. / However, we bought our stuff in the large supermarket in Leon. You can buy cooled beer directly next to the counters.

IMG_3613

Vi hittade också en kändis som försökte gömma sig i en affär. / We also found a celebrity who tried to hide inside a shop.

Text och vissa bilder finns även på ett annat liv.