A freedom-oriented lifestyle blog

Åka bräda ned för en vulkan i Nicaragua / Volcano boarding in Nicaragua

(Please scroll down to the orange text for the English version)

“Skulle det inte gå att åka bräda nedför här?”

Den frågan ställde jag till Pontus medan vi pulsade ned för vulkanen Acatenango i Guatemala. Det djupa och lösa lagret av aska på toppen av vulkanen kändes som pudersnö och vi kunde glida ned för det branta berget på våra fotsulor på en bråkdel av tiden som det tagit oss att gå upp den sista jobbiga sträckan på cirka 300 höjdmeter från lägret. Då visste vi inte att vi en månad senare skulle stå vid kanten på vulkanen Cerro Negro i Nicaragua med lustiga skyddskläder på oss och en bräda i handen medan vi väntade på vår tur att få åka ned för en vulkan.

Det skulle dock bli mer som att åka pulka än snowboard, men vi var lika glada ändå. Att gå upp för Cerro Negro tog endast 40 minuter och var en betydligt lättare vandring än de andra vulkanerna vi bestigit i Centralamerika och utsikten över det nicaraguanska landskapet är fantastisk.

Cerro Negro är en av världens yngsta vulkaner som reste sig ur marken den 13:e april 1850. Sedan dess har vulkanen haft flera utbrott och är fortfarande aktiv. Detta fick vi erfara genom att skrapa bort det översta lagret med foten och vidröra marken med våra händer. Fem centimeter under lagret av grus och aska, som vi snart skulle åka bräda på, var det så varmt att vi nästan kunde bränna oss och vi såg också rök sippra ut genom en skreva vid sidan av den primära kratern. Sista utbrottet ägde rum 1999 och vulkanen övervakas noga av forskare för att kunna varna vid tecken på att Cerro Negro riskerar att få ett nytt utbrott.

Vill du också åka bräda ned för en vulkan? Då är det bara att gå omkring en stund i Leon så hittar du många som erbjuder turer för “volcano boarding” för priser från cirka 25 USD inklusive transport och allt man behöver. Vissa erbjuder även att du får åka ned för vulkanen två gånger, om du känner för att gå upp för berget en ytterligare gång. Så fråga vad som ingår i priset när du bokar. Det ska även gå att få tag på mer snowboard-liknande brädor som du står på när du åker ned, men det uppfattade vi var ovanligt att turister gjorde och skaderisken är då också betydligt högre. Vi och alla andra som var där satt ned på brädan när vi åkte och vi tog med oss vår kamera och filmade vår färd nedför vulkanen för att visa er hur det går till.

Det kan gå riktigt fort om du inte väljer att bromsa med fötterna och det hela är över på två minuter. Vi kan verkligen rekommendera denna aktivitet om du befinner dig i Nicaragua och är en person som gillar lite fartfyllda äventyr och vacker natur.

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


“Wouldn’t it be possible to go down the volcano using a board?”

That was the question I asked Pontus while we pulsed down the volcano Acatenango in Guatemala. The deep, loose layer of ash on top of the volcano felt like snow and we could slide down the steep mountain on the soles of our feet in a fraction of the time it took us to walk up the last tough stretch of about 300 meters of altitude from the base camp. At that point we did not know that a month later we would stand at the edge of the volcano Cerro Negro in Nicaragua with funny looking protective clothes and a board in our hand while we waited for our turn to ride down a volcano.

However, it would be more like sledding than snowboarding, but we were just as happy anyway. The walk up on the volcano Cerro Negro took only 40 minutes and was a much easier hike than other volcanoes we’ve climbed in Central America, and the view of the Nicaraguan countryside is stunning.

Cerro Negro is one of the youngest volcanoes in the world and it rose from the ground on 13 April 1850. Since then, the volcano has had several outbreaks and is still active. We could feel this by scraping off the top layer with our feets and touch the ground with our hands. Five centimeters below the layer of rubble and ash, the same ground we would soon volcano board down on, was so hot that we almost burnt our hands and we also saw smoke seeping out through a crevice on the side of the primary crater. The last eruption took place in 1999 and the volcano is closely monitored by scientists to warn of any signs that Cerro Negro is at risk of a new outbreak.

Do you also want to go board down a volcano? Then you can just walk around for a while in Leon and you will find many who offer volcano boarding tours for prices of around 25 US Dollar, including transport and everything you need. Some agencies even offer that you can go down the volcano twice, if you feel like going up the mountain one more time. So ask what is included in the price when booking. It should also be possible to ride down with a more snowboard-like board that you stand on when you go down, but we understood that it was unusual that tourists used those kind of boards and the risk of injury is also much higher when using those. We, and everyone else who was there, were sitting down on the board and we brought our camera and filmed our journey down the volcano to show you how it’s done.

It can go really fast if you choose not to brake with your feet, and the whole thing is over in two minutes. We can really recommend this activity if you are in Nicaragua and are a person who likes a little action-packed adventure and beautiful scenery.

Text and pictures are also published at “Ett annat liv“.

Jag och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Me and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Ulrika och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Ulrika and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

IMG_3679

4 Comments

 1. FREEDOMtravel

  Waow, vilken grej! Ser ju ganska galet ut, haha. Och fort ser det ut att gå! Fin utsikt där uppifrån också!

  • Ulrika

   Det var tur att vi kunde styra över farten själv med hjälp av fötterna. Det kunde gå riktigt fort om man ville det 🙂

   • Sandra

    Ja, det där såg verkligen brant ut! 🙂 Hoppas det gick bra med kameran bara… (och med er, förstås, men ni såg rätt glada ut efteråt 😉 )

    • Ulrika

     Vi hade vår gopro i vårt kamerahus som vi använder när vi dyker, så den klarade sig rätt bra. Jag fick dock mycket grus i munnen då jag skrattade så mycket under färden ned 🙂 Det kanonkul!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑