Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.