Wintson fångade Pontus och tog med honom till ett hemligt ställe! Wintson caught Pontus and took him to a secret place!