Jag, Ulrika, kom i kontakt med idéerna kring anarkokapitalism när jag försökte få grepp om vad det moraliskt mest korrekta sättet är att förhålla sig till andra människor om man ser alla människor som individer med lika värde och lika rättigheter, samtidigt som det finns lika många moraliska kompasser och politiska ideologier som människor vill leva efter som det finns människor på denna jord. Dessa funderingar gjorde att jag till slut sorterade ut ett förhållningssätt till alla andra människor som jag fann mest logiskt om man utgår från att alla människor är lika mycket värda och alla har rätt till sina åsikter och livsåskådningar. Detta förhållningssätt kallas icke-aggressionsprincipen och är ett av fundamenten i den anarkokapitalistiska ideologin.

Nästa sak som är viktig att veta är att både jag och Pontus är vad man slarvigt kan kalla “sökare”. Med det vill jag vill jag säga att vi vill förstå de vetenskapliga drivkrafterna bakom naturen, människan och samhällets utveckling. I och med detta förhållningssätt till världen så letar vi ständigt efter att komma så nära den sanna beskrivningen av människan, världen och universum som är möjligt. Det här betyder också att vi gillar att utforska våra ståndpunkter och utmana våra egna argument genom att testa hur långt man kan driva dem innan ett motargument dyker upp som överbevisar den ståndpunkt som vi för tillfället försöker utveckla. Det här betyder att inget är för oss mer än en sanning för stunden, för vi vet att den ståndpunkt vi för tillfället håller för sann kan i nästa stund omkullkastas om nya bevis och argument läggs framför oss. Vi strävar efter att hela tiden omvärdera vår uppfattning av verkligheten för att komma närmare sanningen och förkasta argument om de inte längre håller för motargumenten.  Detta förhållningssätt till omvärlden delar vi med många andra människor som hittat till anarkokapitalismen och jag skulle med denna serie av bloggposter vilja förmedla mina tankar om anarkokapitalismen och förklara varför jag nu definierar mig som anarkokapitalist.