Pontus står i busskön för att åka ut till Inaman och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inaman and the bus terminal in KK!