Hoppar direkt till nästa dag och Clearwater connection! Det här var botten på den andra snäva passagen. Inte mycket rum att röra sig på bland stenblocken! Skipping to the next day and the Clearwater connection! This was the bottom of the second narrow passage (or second squeeze). Not much room to move in among the boulders!