Naturliga öppningar i grottsystemet! Natural openings in the cave system!