Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!