Möte på Kungliga tekniska högskolan! Meeting at the Royal Institute of Technology!