En stadsmur byggdes runt Campeche på 1600-talet för att skydda staden mot piratattacker! A city wall was built around Campeche in the 1600s to protect the city against pirate attacks!