En kvinnoätande krokodil som även användes för att röka tobak! A women-eating crocodile which is also used for smoking tobacco!