En av alla utställda exemplar av “Elephant Howdahs” i museet som de olika furstarna nvände när de satt på en elefant! One of all the “Elephant Howdahs” displayed in the museum that were used by various princes when they sat on the elephants!