En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!