Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!