Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!