Vi lämnar en av grottorna som vi besökte under vattnet! Exiting one of the caves we visited under water!