Today Othilia turned ten months and we have had the joy of seeing her turning into a toddler. Her baby days are gone and she has passed some great milestones along the way. We jokingly said that we will see what will come first: she starts walking or get her first tooth. By the looks of it, we think she will start running before any fangs show up. She took her first steps when she was 9.5 months (three steps to be exact) and now it is more of a confidence thing before she will drop holding our fingers and walk by herself.


Idag blev Othilia tio månader och vi har haft glädjen att se henne bli ett småbarn. Hennes bebisdagar är förbi och hon har gått igenom flera  milstolpar längs vägen. Vi sa skämtsamt att vi ska se vad som kommer först: att hon börjar gå eller att hon får sin första tand. Nu tror vi att hon börjar springa innan några gaddar dyker upp. Hon tog sitt första steg när hon var 9,5 månader (tre steg för att vara exakt) och nu är det mer av en självförtroende-sak innan hon kommer att släppa hålla fingrarna och gå själv.

Othilia helping mom pick flowers for her midsummer wreath only supported by a finger.

We have been quite absent, but we have had our reasons. Othilia is taking up most of our time, but for the last half a year Pontus  has been working on a report about blockchain technology from a competition perspective commissioned by the Swedish Competition Authority . He was the sole author for the report and it was published in May this year followed by a conference in Stockholm about digitization, so Pontus having much to do was an understatement.
The report turned out well and his presentation can be viewed below. A presentation about the Swedish e-krona (digital currency issued by the Swedish Central bank) followed Pontus presentation and last part is questions from the audience to all the presenters that day. Worth watching if you can comprehend Swedish or are able to switch on Youtube’s auto-generated translated sub titles.


Vi har varit ganska frånvarande här, men vi har haft våra skäl. Othilia tar upp det mesta av vår tid, men under det senaste halvåret har Pontus arbetat med en rapport om blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv som beställts av Konkurrensverket. Pontus var den enda författaren till rapporten och den publicerades i maj i år följt av en konferens i Stockholm om digitalisering, så Pontus hade mycket att göra var en underdrift.
Rapporten visade sig bli väldigt bra och hans presentation kan ses nedan. En presentation om den svenska e-kronan (digital valuta utgiven av den svenska centralbanken) följde Pontus presentation och sista delen är frågor från publiken till alla presentatörer den dagen. Värt att titta på om du kan förstå svenska eller kunna sätta på Youtubes automatiskt genererade överssättning.

 

When everything with the report was finished we wanted to spend some time with our families and enjoy Swedish summer a little bit before it was time for us to travel south again.


När allting med rapporten var färdigt så ville vi spendera lite tid med våra familjer och njuta av svenska sommaren lite innan det var dags för oss att resa söderut igen.

Othilia loves the water so she got to try the Swedish lakes from Dalarna up to Umeå, temperatures ranging from 16-18.5 degrees Celsius.

She loves animals so we usually ask pet owners if it is alright for Othilia to engage with their animal.

Children who is a bit older than Othilia is her favorite as well. Here, she is holding hands with Alma – the daughter of Daniel (Pontus’s old classmate from childhood).

The flower Othilia picked in the first picture turned into a midsummer wreath and we were dressed for celebrating Swedish midsummer. The dress Othilia was wearing has been inherited down from mom Ulrika and aunt Rebecca.

Dad was wearing a lovely t-shirt instead.

Midsummer is best spent in Dalarna so that was where we were this year, watching traditional celebrations all weekend long.

And we were not alone 🙂 This is the midsummer maypole in Husby, Dalarna on midsummer day.

We started our travels south again after midsummer and we happened to make a short stop in Linköping for lunch. Linköping is the place in Sweden me and Pontus met almost ten years ago, so it was nostalgic to walk around in trädgårdsföreningen and the city centre with Othilia.

We ate lunch at “Gula huset” (the yellow house) and went back on the road. We will make a longer stop here next time so we can meet up with friends.