How fun it would be to go with the cheaper slow boat from Lombok to Bali we thought. We will see so much of the western part of Lombok and the islands situated between Lombok and Bali we thought. The first part  by car went relatively smooth while it was bringing us to the ferry terminal in Lembar. The interesting part of the journey started when we arrived at the ferry port. In Lembar, we had to jump on a bus to get on the boat, while the rest of the tourists could walk on the ferry. Why we had to jump on a warm bus to carry us on board can speculated about. Even the locals on the bus had to jump off and walk onboard the ferry.
We had been informed that the slow boat would take approximately 3 hours. However, we can now refute that information. It took more than 4 hours to cross the thirty kilometer water passage and then another 2 hours where we had to wait just outside Padang Bai, the ferry port of Bali, where there was a queue of boats waiting to enter the harbor. The view was fine, but being so close to the goal, yet so far away, really got to us. We arrived to our favorite place in Bali several hours later than we expected, so take the fast boat if you’re not on a tight budget or in a hurry.

We wanted to show our family the small hub in the world called Ubud and one of the things we did in the city was to experience the Monkey Forest. It is an open park where several different groups of macaques live. The monkeys can move freely in and out of the park, but they stay in the area, because they are fed by park managers every day. Our tip is to visit the park in the afternoon, when the monkeys have been fed and are satisfied. Otherwise they can jump on you, which they might do anyway, and search your bag. Yes, they do know how a zipper works, and they will know if you have something edible on you. They also like ice cream so pay attention if you are in the vicinity of the park. The Balinese has a very natural relationship to nudity and you can find statues in the park showing that. You can also visit a spa to experience it, which Ulrika’s family got to experience, but more about that it in our next blog post.


Vad roligt att åka med den billigare långsamma båten från Lombok till Bali tänkte vi. Vi kommer få se så mycket av västra delen av Lombok och öarna mellan Lombok och Bali tänkte vi. Den första delen gick relativt bra med bil som tog oss mot färjan i Lembar. När vi sedan kom till färjehamnen, så började roligheterna. I Lembar var vi tvungna att hoppa på en buss för att överhuvudtaget komma på båten, medan resten kunde promenera på färjan. Varför vi blev inslängd på en varm buss för att ta oss ombord kan man ju spekulera över. Lokalbefolkningen på bussen fick däremot hoppa av och gå ombord på båten.  

Vi hade fått information om att den långsamma båten skulle ta 3 timmar och den informationen kan vi nu dementera. Det tog 4 timmar att tuffa de tre milen över vattenpassagen och sedan ytterligare 2 timmar där vi fick vänta precis utanför Padang Bai, hamnen i Bali, då det var en kö av stora båtar som väntade på att lägga in till hamnen. Utsikten var visserligen fin, men att vara så nära målet, men ändå så långt borta tog verkligen på psyket.  Flera timmar senare än vad vi räknat med kom vi till vår favoritplats i Bali, så ta snabbåtarna om du inte har en liten budget eller inte har så bråttom. 

Vi ville visa familjen den lilla oasen Ubud och en av utflykterna vi gjorde var att uppleva Monkey forest. Det är en öppen park där flera olika grupper av makaker lever. Aporna kan röra sig fritt i och utanför parken, men de stannar kvar i området då de blir matade av parkansvariga varje dag.  Vårt tips är att besöka parken på eftermiddagen då aporna är mätta och belåtna. Annars kan de hoppa på dig, vilket de kan göra ändå, och rota i din väska. Ja, de förstår hur ett blixtlås fungerar, om du bär på något ätbart i väskan. De gillar även glass så var uppmärksam om du är i närheten av parken. Balineser har ett väldigt naturligt förhållande till nakenhet och det är synligt om du ser på statyerna i parken. Du kan också uppleva det om du besöker ett Spa, vilket Ulrikas familj fick erfara, men mer om det i nästa inlägg.

The family got to experience the local way of taking the bus, on plastic chairs!

It was much nicer on the roof of the ferry! Rebecca certainly enjoyed the fresh air.

We did see a number of different islands and an Indonesian military ship. Lombok in the background.

Niklas at the time we still thought that we only would spend approximately 3 hours on the slow boat.

But it would turn out to be more than 5 hours on the slow boat.

Finally in Ubud and resting by the pool after a long day of travel the day before.

The siblings are solving crossword puzzles together.

We brought the family to a vegan restaurant that accepts bitcoin, called the seeds of life, and we think most of the family enjoyed the experience.

We also visited the Monkey forest in Ubud, 50 IDR per visitor and you can buy bananas inside for 20 IDR if you want to interact with the monkeys. There are rules on how you can interact with the monkeys in the park, so be aware of the signs describing them for you.

There are temples inside the park, which you can not enter, but you can see the statues surrounding the temple.

Here is one example of how the Balinese is not afraid of nudity!

And here is another example.

Monkey forest in Ubud. The park is open for the monkeys to walk in and out of.

 

Exploration time in Ubud.