(Please scroll down to the orange text for the English version)

Acapulco bjuder inte på så mycket sevärdheter, så vad kan man se och göra här förutom att ligga på stranden, spela golf eller utöva diverse vattensporter? Ett tips är att åka till västra delen av Acapulco och se på när klippdykarna vid La Quebraba gör sina dödsföraktande hopp från 24 meter höga klippor. Vågorna slår mot klipporna och vattennivån varierar mellan 1.8 och 4.8 meter beroende på hur höga vågorna är, så timingen är oerhört viktig för klippdykarna och det krävs en hel del kunskap för att läsa av vågorna som rullar in i ravinen. Här har människor dykt från klipporna i många år, men det var inte förrän 1934 som man bildade ett sällskap och började visa upp sig för en betalande allmänhet. De har flera uppvisningar per dag, med start kl 13, och vi var där lagom till dagens första hopp. De gör även kvällsuppvisningar då de hoppar med facklor i mörkret och ryktet säger att kvällsupvisningarna ska vara spektakulära. Du kan antingen betala 40 pesos (cirka 20 SEK) för att stå och se på när de hoppar eller så kan man äta och dricka i restaurangen som ligger precis bredvid. Dock är maten oerhört dålig på det stället, så vi kan verkligen inte rekommendera att man äter där. Vi betalade väldigt mycket för en oerhört dålig buffé och frukten var det enda Ulrika kunde äta, så det blev väldigt dyra vattenmeloner för oss. Det går väldigt bra att ta en taxi dit och de allra flesta taxichaufförer vet vart klippdykarna håller till!

Acapulco does not offer much historical sites, so what can you see and do here if you don’t want to lie on the beach, play golf or practice various water sports? One tip is to go to the western part of Acapulco and watch the cliff divers at La Quebraba performing their death-defying jumps from the 24 meter high cliffs. The waves are hitting the rocks and the water level varies between 1.8 and 4.8 meters, depending on how high the waves are, so the timing is extremely important for the cliff divers and it requires a lot of knowledge to be able to read the waves that are rolling into the ravine. Here, people have been jumping from the rocks for many years, but it was not until 1934 that they formed a society and began to do shows for a paying public. They have several shows  per day, starting at 1 pm and we were there in time for the first jump of the day! They also do evening performances when they jump with torches in the darkness and the rumour says that the night shows are very spectacular. You can either pay 40 pesos (approximately 2 EURO) to stand on the side of the cliff and watch as they jump or you can eat and drink in the restaurant which is right next door. However, the food is very bad there, so we really can not recommend eating there. We paid very much for a very poor buffet and fruit was the only thing Ulrika could eat, so it was very expensive watermelons for us. It is very easy to take a taxi there and most taxi drivers knows where the cliff divers are located!

Linus och Achara sitter och filosoferar i väntan på taxin som ska ta oss till klippdykarna! Linus and Achara in deep thoughts while waiting for the taxi that would take us to the cliff divers!

Linus och Achara sitter och filosoferar i väntan på taxin som ska ta oss till klippdykarna! Linus and Achara in deep thoughts while waiting for the taxi that would take us to the cliff divers!

Vi trängde ihop oss i baksätet på de små VW bubblorna som är bilmärket på de flesta taxibilar i Acapulco! We squeezed together in the back seat of the small VW bubble which is the car brand of most taxis in Acapulco!

Vi trängde ihop oss i baksätet på de små VW bubblorna som är bilmärket på de flesta taxibilar i Acapulco! We squeezed together in the back seat of the small VW bubble which is the car brand of most taxis in Acapulco!

Framme hos klippdykarna! Arrived at location of the cliff divers!

Framme hos klippdykarna! Arrived at location of the cliff divers!

Buffén som vi inte vill rekommendera! The buffet that we do not want to recommend!

Buffén som vi inte vill rekommendera! The buffet that we do not want to recommend!

Utsikten från restaurangen var fin! The view from the restaurant was nice!

Utsikten från restaurangen var dock fin! The view from the restaurant was nice!

Du kan antingen sitta i restaurangen eller stå på plattformen till vänster i bilden! You can either sit in the restaurant or stand on the platform to the left in the picture!

Du kan antingen sitta i restaurangen eller stå på plattformen till vänster i bilden! You can either sit in the restaurant or stand on the platform to the left in the picture!

Klippdykarna gjorde synkroniserade volter från 24 meter! The cliff divers did synchronized somersaults from 24 meters!

Klippdykarna gjorde synkroniserade volter från 24 meter! The cliff divers did synchronized somersaults from 24 meters!

Kändisar som besökt restauragen genom åren har lämnat sin autograf på väggarna! Celebrities, who have visited the restaurant over the years, have left his autograph on the walls!

Kändisar som besökt restauragen genom åren har lämnat sin autograf på väggarna! Celebrities, who have visited the restaurant over the years, have left their autograph on the walls!

Vi hittade några namn vi kände igen, bland annat Clint Eastwood! We found a few names that we recognized, including Clint Eastwood!

Vi hittade några namn vi kände igen, bland annat Clint Eastwood! We found a few names that we recognized, including Clint Eastwood!

Gary Busey!

Gary Busey!

och Rita Hayworth! and Rita Hayworth!

och Rita Hayworth! and Rita Hayworth!

Vi hittade också en gammal filmprojektor! We also found an old movie projector!

Vi hittade också en gammal filmprojektor! We also found an old movie projector!

Det finns en hel del barn som säljer olika saker i området och vi valde att köpa ett armband från denna lilla flicka! There are a lot of kids selling different things in the area and we chose to buy a bracelet from this little girl!

Det finns en hel del barn som säljer olika saker i området och vi valde att köpa ett armband från denna lilla flicka! There are a lot of kids selling different things in the area and we chose to buy a bracelet from this little girl!