(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har nu börjat utforska den blå staden som Jodhpur också kallas som ligger i Tharöknen (världens 17:e största öken) som sträcker sig över nordvästra Indien och delar av Pakistan. Jodhpur grundades 1459 när Rao Jodha byggde det mäktiga fortet Mehrangarh och Jodhpur blev därefter huvudstaden i furstestaten Marwar. Mehrangarh ligger på en klippa och har aldrig intagits av fiendestyrkor. Fortet är oerhört respektingivande och deras försvar är oerhört starkt. Inga elefantstyrkor har kunnat anfalla fortet utan att förlora många människor och djur under attackens gång. De yttre murarna är bestyckade med kanoner och de inre delarna består av palats med fantastisk arkitektur och hinduiska tempel. Därför är fortet så välbevarat och många delar av det ursprungliga fortet står kvar. Där har Maharadjorna levt med sina fruar och familj sedan 1400-talet fram till 1930-talet. Vid Indiens självständighet 1947 fanns det cirka 600 furstetater i det indiska territoriet styrda av olika furstar som varit autonoma under kolonialtiden. I dagens Indien så har de få maharadjorna som är kvar endast cermoniella uppdrag.  

Vi begav oss mot fortet och gick omkring med audioguide för att lära oss mer om just detta forts historia och folkets kultur. Vi tog med kameran så vi låter bilderna och bildtexterna berätta resten av historien!

We have begun to explore the blue city of Jodhpur which is located in the Thar Desert (the world’s 17th largest desert) which reaches across the north west part of India and parts of Pakistan. Jodhpur was founded in 1459 when Rao Jodha built the majestic Mehrangarh Fort, and Jodhpur then became the capital of the princely state of Marwar. Fort Mehrangarh is situated on a cliff and has never been taken by enemy forces. The fort is extremely well protected, and its defense is very strong. No elephant forces have been able to attack the fort without losing many people and animals. The outer walls are armed with cannons and the inner parts consists of palaces with stunning architecture and Hindu temples. Therefore, the fort is well preserved and many parts of the original fort remains. Maharajas have lived there with their wives and family since the 1400s until the 1930s. At India’s independence in 1947, there were about 600 maharaja states in the Indian territory controlled by different princes who have been autonomous during the colonial time. There are only a few Maharajas left in modern India and they have only ceremonial duties.

We headed to the fort and walked around with an audio guide to learn more about the history and the culture of the people living here. We brought the camera so we let the pictures and captions tell the rest of the story!

Ett upplyst fort Mehrangarh den kväll vi fick testa på hur en indisk vigselcermoni går till som vår värd romantiska värd Anil fixade! An illuminated fort Mehrangarh the evening we got to test how an Indian wedding ceremony is performed that our romantic host Anil fixed!

Ett upplyst fort Mehrangarh den kväll vi fick testa på hur en indisk vigselcermoni går till som vår romantiska värd Anil fixade! An illuminated fort Mehrangarh the evening we got to test how an Indian wedding ceremony is performed that our romantic host Anil fixed!

På vår promenad upp till fortet mötte vi på många olika sorters djur, däribland åsnor! We met different kinds of animals, including donkeys, on our walk up to the fort!

På vår promenad upp till fortet mötte vi på många olika sorters djur, däribland åsnor! We met different kinds of animals, including donkeys, on our walk up to the fort!

Här slängs soporna på gatan som sedan skyfflas upp av lastbilar som transporterar bort soporna. Here is garbage thrown on the street which is then shoveled up on trucks that remove the waste.

Här slängs soporna på gatan som sedan skyfflas upp av lastbilar som transporterar bort soporna. Here is garbage thrown on the street which is then shoveled up on trucks that remove the waste.

Vi på väg dit upp! Our goal for today is up there!!

Vi är på väg dit upp! On our way to the fort!

Ingången till Fort Mehrangarh! The entrance to Fort Mehrangarh!

Ingången till Fort Mehrangarh! The entrance to Fort Mehrangarh!

Fantastisk arkitektur! Fantastic architecture!

Fantastisk arkitektur! Fantastic architecture!

I den norra delen av Jodhpur kan man få denna vy utav staden, som med rätta kallas den blå staden! You get this view of Jodhpur looking at the part north of he city, which is rightly called the blue city!

I den norra delen av Jodhpur kan man få denna vy utav staden, som med rätta kallas den blå staden! You get this view of Jodhpur looking at the part north of he city, which is rightly called the blue city!

Vid en av de inre ingångarna till fortet så hittar man handavtryck från alla drottningar som följde tradtionen av änkebränning för att följa med sin kung i döden! You can find the handprints of all queens that followed the tradition of widow burning to accompany their king into death at one of the entrances to the interior part of the fort!

Vid en av de inre ingångarna till fortet så hittar man handavtryck (sati marks)  från alla drottningar som år 1843 följde tradtionen av änkebränning för att följa med sin kung i döden! You can find the handprints of all queens (sati marks)  that followed the tradition of widow burning in 1843 to accompany their king into death at one of the entrances to the interior part of the fort!

En av alla maharadjor som styrde Marwar! One of the maharajas who ruled Marwar!

En av alla maharadjor som styrde Marwar! One of the maharajas who ruled Marwar!

Palatset inne i fortet! The palace inside the fort!

Palatset inne i fortet! The palace inside the fort!

Palatset har väldigt fina dekorativa delar, där maharadjans fruar kunde kika ut och se vad som pågick utanför hemmet! The palace has very nice decorative parts, where the wives of the Maharaja could peek out and see what was going on outside the home!

Palatset har väldigt fina dekorativa delar, där maharadjans fruar kunde kika ut och se vad som pågick utanför hemmet! The palace has very nice decorative parts, where the wives of the Maharaja could peek out and see what was going on outside the home!

En av alla utställda exemplar av "Elephant Howdahs" i museet som de olika furstarna nvände när de satt på en elefant! One of all the "Elephant Howdahs" displayed in the museum that were used by various princes when they sat on the elephants!

En av alla utställda exemplar av “Elephant Howdahs” i museet som de olika furstarna använde när de satt på en elefant! One of all the “Elephant Howdahs” displayed in the museum that were used by various princes when they sat on the elephants!

En av all bärstolar där fruarna bärdes i för att undkomma de hemska männens lustfyllda blickar... One of the Palanquins in which wives were carried in order to escape the terrible men's lustful glances ...

En av alla bärstolar som fruarna bars i för att undkomma de hemska männens lustfyllda blickar. One of the Palanquins in which wives were carried in order to escape the terrible men’s lustful glances.

Demonstration i hur man röker tobak till höger och till vänster visas hur man brygger sitt eget opiumte! A demonstration in how to smoke tobacco to the right and it is displayed how to brew your own opium tea to the left!

Demonstration i hur man röker tobak till höger och till vänster visas hur man brygger sitt eget opiumte! Opium används även idag för olika högtider så som begravningar, bröllop och hinduiska dop även fast substansen är förbjuden!  A demonstration in how to smoke tobacco to the right and to the left it is displayed how to brew your own opium tea! Opium is still used today for various occasions such as funerals, weddings and  hindu baptisms although the substance is illegal. 

Den kungliga bärstolen som gärna visades upp när det kom ledare från andra länder! The royal palanquin that was shown off when leaders from other countries came to visit!

Den kungliga bärstolen som gärna visades upp när det kom ledare från andra länder! The royal palanquin that was shown off when leaders from other countries came to visit!

En kunglig dolk! A royal dagger!

En kunglig dolk! De var ofta egendesignade för personen som ägde den!  A royal dagger! They were often custom designed for the person who owned it!

En kvinnoätande krokodil som även användes för att röka tobak! A women-eating crocodile which is also used for smoking tobacco!

En kvinnoätande krokodil som även användes för att röka tobak! A women-eating crocodile which is also used for smoking tobacco!

Spegelsalen i palatset! The mirror hall in the palace!

Spegelsalen i palatset (sheesh mahal)! The mirror hall in the palace (sheesh mahal)!

blompalatset (phool mahal) var en privat del för nöjen och underhållning. Där tros dansande flickor varas törsta underhållningen för Maharadjan! The flower palace (phool mahal) was a private area for pleasure and entertainment. It is believed that girls were performing for the maharaja there!

blompalatset (phool mahal) var en privat del för nöjen och underhållning. Där tros dansande flickor vara största underhållningen för Maharadjan! The flower palace (phool mahal) was a private area for pleasure and entertainment. It is believed that girls were performing for the maharaja there!

Pontus kollar på utsikten! Pontus looks at the view!

Pontus kollar på utsikten! Pontus looks at the view!

Svärd! Swords!

Svärd! Swords!

Takhat vilas är den siste maharadjans (som bodde i fortet) sovrum! Här finns både västerländska och traditionella inslag i bilderna och notera julgranskulorna i taket! Takhat Vilas is the last Maharajas (who lived in the fort) bedroom! It offers both western and traditional elements in the paintings and note the Christmas tree balls in the ceiling!

Takhat vilas är den siste maharadjans (som bodde i fortet) sovrum! Här finns både västerländska och traditionella inslag i bilderna och notera julgranskulorna i taket! Takhat Vilas is the last Maharajas (who lived in the fort) bedroom! It offers both western and traditional elements in the paintings and note the Christmas tree balls in the ceiling!

Vi fick även se många kungliga vaggor där nyfödda kungligheter legat och sovit! We also got to see many royal cradles where the newborn royals have been sleeping!

Vi fick även se många kungliga vaggor där nyfödda kungligheter legat och sovit! We also got to see many royal cradles where the newborn royals have been sleeping!

Pärlpalatset (Moti Mahal) där maharadjan hade sina audienser. Den har även fem gömda alkover där hans drottningar kunde tjuvlyssna på samtalen som fördes inne i rummet. The Pearl Palace (Moti Mahal) where the maharaja had his audiences. The room alo contain five hidden alcoves where his queens were able to eavesdrop on the conversations that took place inside the room.

Pärlpalatset (Moti Mahal) där maharadjan hade sina audienser. Den har även fem gömda alkover där hans drottningar kunde tjuvlyssna på samtalen som fördes inne i rummet. The Pearl Palace (Moti Mahal) where the maharaja had his audiences. The room also contain five hidden alcoves where his queens were able to eavesdrop on the conversations that took place inside the room.

Gården utanför pärlpalatset där fruarna roade sig och vaktades av pålitiliga eunucker! The courtyard outside the Pearl Palace where the queens enjoyed themselves and were guarded by trusted eunuchs!

Gården utanför pärlpalatset där fruarna roade sig och vaktades av pålitiliga eunucker! The courtyard outside the Pearl Palace where the queens enjoyed themselves and were guarded by trusted eunuchs!

Kanonerna som användes för att vakta fortet och som oftast var krigsbyte från andra länders försvar! The cannons that were used to guard the fort and which were often looted from other countries defense!

Kanonerna som användes för att vakta fortet och som oftast var krigsbyte från andra länders försvar! The cannons that were used to guard the fort and which were often looted from other countries defense!

Utsikten över södra delen av Jodhpur med Umaid Bhawanpalatset i bakgrunden som är ett av världens största privata bostäder och där den nuvarande maharadjan av Marwar bor! The view over the southern part of Jodhpur with the Umaid Bhawan Palace in the background, one of the largest private residences and where the current Maharaja of Marwar lives!

Utsikten över södra delen av Jodhpur med Umaid Bhawanpalatset i bakgrunden som är ett av världens största privata bostäder och där den nuvarande maharadjan av Marwar bor! The view over the southern part of Jodhpur with the Umaid Bhawan Palace in the background, one of the largest private residences and where the current Maharaja of Marwar lives!

På vägen från fortet mötte vi en man som väldigt gärna ville visa sin mustasch! On the way from the fort we met a man who wanted to show his mustache!

På vägen från fortet mötte vi en man som väldigt gärna ville visa sin mustasch! On the way from the fort we met a man who wanted to show his mustache!

Vi blev upplockade av en innovativ inkastare till en restaurang så vi bestämde oss för att äta där och Ulrika provade för första gången på att bli hennatatuerad! We were picked up by an innovative barker for a restaurant so we decided to eat there and Ulrika tried a henna tattoo for the first time!

Vi blev upplockade av en innovativ inkastare till en restaurang så vi bestämde oss för att äta där och Ulrika provade för första gången på att bli hennatatuerad! We were picked up by an innovative barker for a restaurant so we decided to eat there and Ulrika tried a henna tattoo for the first time!

Ulrikas dekorerade händer innan den överflödiga färgen har torkats bort! Slutresultatet är orange och visas upp senare! Ulrikas decorated hands before the excess dye is wiped away! The end result is orange and will be shown later!

Ulrikas dekorerade händer innan den överflödiga färgen har torkats bort! Slutresultatet är orange och visas upp senare! Ulrikas decorated hands before the excess dye is wiped away! The end result is orange and will be shown later!