(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har tagit oss nedför bergen och hamnat vid Indiens sydvästra kust i den lilla staden Alleppey (eller Alapuzha) och är en del av ett stort område som kallas “Kerala backwaters”. Kerala backwaters är en samling sötvattensjöar, floder och kanaler som bildar ett 900 km långt nätverk precis vid kusten och innehåller ett rikt djur- och växtliv. Vi hyrde cyklar för att utforska omgivningen och det blev en 22.5 km cykeltur ute på landsbygden. Det blev mycket hälsande och vinkade till lokalbefolkningen och vi cyklade även och tittade på de berömda husbåtarna som åker omkring i Kerala backwaters. Vi har bestämt att vi inte kommer åka med dem, för att inte bidra med ännu mer föroreningar som dessa båtar gladeligen dumpar i vattnet. Vi ska däremot paddla kajak i de små kanalerna runtomkring Alleppey, men vi inväntar en bra dag för att undvika regn och oväder när vi är ute på vattnet. Monsunperioden har inte riktigt släppt sitt grepp om detta område riktigt än. Vi har dock provat lite morgonyoga och vi båda behöver öva betydligt mer på vår flexibilitet för vi var oskönt stela. Vi har haft privata lärare som kommit till oss på morgonen och lärt ut både Hatha- och Asthangayoga. Vi föredrar nog Asthangayoga trots att de är mer åt det religiösa/flum hållet (när man ska be till sin gud får man bara hoppa över det och tänka på annat). Asthanga kändes mer som träning och Hathayoga var mer som lugna stretchövningar. Det ser iallafall väldigt roligt ut när vi försöker oss på de olika positionerna då Pontus har sjukt stela ben och Ulrikas balans är oerhört dålig på grund av hennes utslitna fotleder (allt för många gånger med stukade fötter på fotbolls- och handbollsplanen har gjort sitt).

Detta blev ett kortare inlägg, men förhoppningsvis händer massor med spännande saker i framtiden som vi kan berätta om. Paddla kajak ser vi fram emot, men förhoppningsvis så kommer vi kunna få till en träff med några libertarianer och/eller bitcoinentusiaster här i Indien också så småningom!  Skön omväxling från alla kommunistsymboler vi sett här hittills. Hammaren och skäran har vi sett många gånger här och vi förstår faktiskt inte hur man öppet kan visa sitt stöd för Che Guevara som var en homofob, väldtäktsman, pedofil och mördare (förutom på grund av okunskap förstås, som med det mesta). Här är en länk till en youtube-video värd att lyssna på om Che guevara av allas vår Stefan Molyneux.

We have travelled down the mountains and landed on India’s southwestern coast in the small town of Alleppey (or Alapuzha) and Alleppey is part of a large area called Kerala backwaters. Kerala backwaters are a collection of freshwater lakes, rivers and canals that form a 900-km network right next to the coast and it contains a rich flora and fauna. We rented bikes to explore the surroundings and ended up biking 22.5 km in the countryside. The ride contained a lot of saluting and waving to the local people and we even took the bikes to look at the famous houseboats that go up and down on the lakes in the Kerala backwaters. We have decided that we will not go with them, because we do not want to contribute even more to the pollution that these boats gladly dump in the water. We will however go kayaking in the small channels around Alleppey, but we await a good day to avoid rain and bad weather when we are out on the lake. The monsoon season has not quite released its grip on this area just yet. However, we have tried some morning yoga and we realised that we both need to practice much more on our flexibility. We have had private teachers who come to us in the morning and we have been taught both Hatha and Asthanga yoga. We prefer Asthanga yoga despite it being more towards the religious direction (when we should pray to a god we just skip it and think of other things). Asthanga felt more like a workout and Hatha yoga was more like calm stretch exercises in the morning. It looked very funny when we tried the different positions, Pontus has really stiff legs and Ulrika’s balance is extremely poor because of her worn ankles (too many times with sprained feet on the soccer and handball court).

This was a short post, but hopefully a lot of exciting things will happen in the future that we can tell you about. We look forward to kayaking and hopefully we will be able to meet some libertarians and/or bitcoin enthusiasts here in India! That would be a nice change from all the communist symbols we’ve seen here so far. We have seen to many hammer and sickle-symbols here and we really do not understand how people so openly show their support for Che Guevara who was a homophobe, rapist, pedophile and murderer (except because of ignorance of course, as is usually the case). Here is a link to a youtube video worth watching about Che Guevara by Stefan Molyneux.

En av kanalerna i Alleppey! One of the canals in Alleppey!

En av kanalerna i Alleppey! One of the canals in Alleppey!

Vallar getter på järnvägen! Herding the goats on the railroad!

Vallar getter på järnvägen! Herding the goats on the railroad!

Alleppey var en viktig hamn förr i tiden och Allepeybron underlättade transporten av gods från fartygen in till land! Alleppey was an important harbour in the past and Alleppey bridge facilitated the transport of goods from ships to land!

Alleppey var en viktig hamn förr i tiden och Allepeybron underlättade transporten av gods från fartygen in till land! Alleppey was an important harbour in the past and Alleppey bridge facilitated the transport of goods from ships to land!

Stranden i Alleppey och Pontus spanar ut över Lackadivsjön! Alleppey beach and Pontus looking out over Laccadive Sea!

Stranden i Alleppey och Pontus spanar ut över Lackadivsjön! Alleppey beach and Pontus looking out over the Laccadive Sea!

våra cyklar! Our bikes!

våra cyklar! Our bikes!

Svenska cyklister passerar! Swedish cyclists coming through!

Svenska cyklister passerar! Swedish cyclists coming through!

Ett hus, en trädgård! A house, a garden!

Ett hus, en trädgård! A house, a garden!

Det finns många fina kanaler i Alleppey! There are many nice canals in Alleppey!

Det finns många fina kanaler i Alleppey! There are many nice canals in Alleppey!

En av många husbåtar som åker omkring i Kerala back waters! A houseboat among others that drives around in Kerala Backwaters!

En av många husbåtar som åker omkring i Kerala back waters! One of the many houseboats that drives around in Kerala Backwaters!

Busshållplats! Bus stop!

Busshållplats! Bus stop!

Ett träd med röda löv bryter av all grönska! A tree with red leaves breaks all the greenery!

Ett träd med röda löv bryter av all grönska! A tree with red leaves breaks off the greenery!

Vägkonst! road art!

Vägkonst! road art!

Kerala backwaters!

Kerala backwaters!

Väldigt utsmyckade lastbilar finns också i Indien! Very decorated trucks can also be found in India!

Utsmyckade lastbilar finns också i Indien! Decorated trucks can also be found in India!

Jättefina dekorationer! Very nice decorations!

Jättefina dekorationer! Very nice decorations!

Vattentornet i Alleppey! The water tower in Alleppey!

Vattentornet i Alleppey! The water tower in Alleppey!

Vi cyklade förbi en kyrka som liknade ett sagoslott! We rode past a church that resembled a fairytale castle!

Vi cyklade förbi en kyrka som liknade ett sagoslott! We rode past a church that resembled a fairytale castle!

Väldigt skönt ställe att vänta på innan Yogan börjar på morgonen! Very nice place to hang out before starting the yoga class in the morning!

Väldigt skönt ställe att vänta på innan yogan börjar på morgonen! Very nice place to hang out before starting the yoga class in the morning!

En position som Pontus klarade mycket bättre än Ulrika! A position that Pontus did much better than Ulrika!

En position som Pontus klarade mycket bättre än Ulrika! A position that Pontus was much better at than Ulrika!

Och en övning som Ulrika klarade bättre än Pontus! And an exercise that Ulrika did better than Pontus!

Och en position som Ulrika klarade bättre än Pontus! And a position that Ulrika was better at than Pontus!