A freedom-oriented lifestyle blog

Gunung Mulu nationalpark del II

Dag 2 bjöd på 6 timmars vandring genom “Deer Cave”-passagen och in till “Garden of Eden”. Från början var detta ett enda stort grottsystem där “Deer Cave” och “Green Cave” ingick, men långt tillbaka i tiden så har en stor del av taket rasat in och bildat en grön dal omringad av kalkstensberg. Dagen började dock med ett besök i “Lang Cave” som ligger bredvid “Deer Cave” och är ihopkopplad med densamma. Därefter äntrade vi Deer Cave och det var så vackert. Dock måste man stå ut med är att det bokstavligen regnar guano (fladdermusbajs för de som ej sett Ace Ventura, den galopperande detektiven rider igen-filmen). Det bor ca 3 miljoner fladdermös (12 olika arter) därinne och de utför sina behov trots att människor och djur går under dem. Vi fick även vada (eller simma för de som var korta) för att komma över en flod innan vi kom in i dalen! Dagens mål var ett vattenfall inne i dalen där vi badade och åt lunch innan vi tog samma väg tillbaka. Ulrika fick uppleva att bli biten av sin första blodigel och hon som trodde att hon skullle vara lugn och sansad om det skulle inträffa, skrek och betedde sig som Ace Ventura när han får giftpilar i låren. Vår guide kom till undsättning och vandringen kunde fortsätta tillbaka till parkingången. Vi var lortiga, guanoluktande, blöta och glada när vi var tillbaka och kunde konstatera att skorna inte skulle hinna torka tills morgondagens strapatser som var att utforska Clearwater connection vilket är grottutforskning på avancerad nivå i nationalparken!

Dag 3 satte vi på oss våra blöta skor och mötte upp Christine, Harry, Malte och Craig, samt vår guide för dagen för att ta båten uppströms till det beryktade grottsystemet Clearwater! “Clearwater connection” är en led från “Wind Cave” till “Clearwater Cave” som innebär 5 km av vandring/klättring och där 1.5 km av dessa består av att simma/flyta i Clearwater-floden som rinner genom grottan. Man passerar 3 riktigt snäva passager där man får pressa sig igenom berg av stenar som fallit från taket och nu utgör golvet i grottan. Det var riktigt häftigt och vill ni se hur det såg ut så får ni titta på videoklippen nedan. Normalt tar denna tur 6-8 timmar men vår grupp med Christine, Harry, Malte, Craig, Pontus och Ulrika gjorde den på 5.5 timmar! Vi var dock riktigt trötta i slutet och Pontus hade turen på sin sida då han halkade på en sten och föll 2 meter. Pontus skulle ha slagit i ryggen ordentligt mot stenblocken om det inte föll sig så att han bar vår ryggsäck just vid det tillfället som dämpade fallet. Han klarade sig dock undan med lite blåmärken och skrapsår. All klättring över leriga stenar resulterade i att vi var riktigt smutsiga när vi kom fram till vattnet och då var det skönt att lägga sig i vattnet och flyta med samtidigt som vi försökte hålla huvudet ovanför vattenytan och ha fötterna framåt för att undvika kollision med vassa stenar som lurade under vattnet.  Lyckliga kom vi tillbaka till vårt boende och mötte upp “vårt” gäng för att dela på några flaskor hemmagjort risvin och prata innan hälften av gruppen skulle resa vidare. Tack för roliga minnen gänget!!!

Day 2 offered six hours of hiking passing through the Deer Cave passage and into the ‘Garden of Eden’. From the beginning the Deer Cave and the Green Cave was one big cave system, but long time ago a large part of the roof collapsed and created a green valley surrounded by the walls of the limestone mountains.Our day began with a visit to the Lang Cave which is located next to the Deer Cave and these two caves are actually connected. After that we entered the Deer Cave and it was so beautiful. However, you need to put up with that it is literally raining guano (bat poop for those who have not seen the movie “Ace Ventura: When nature calls”). There are about 3 million bats (12 different species) in there performing their needs despite the fact that humans and animals walk under them. We also got to wade (or swim for those who were short) to get across a river before we came into the valley! Today’s goal was a waterfall inside the valley where we swam and had lunch before we took the same route back. Ulrika got to experience being bitten by her first leech and she thought she would be calm and constrained if it were to occur, but in real life she shouted and behaved like Ace Ventura when he got poison arrows in his thighs. Our guide came to the rescue and the hike could continue to the park entrance. We were dirty, guano smelling, wet and happy when we were back and we also realised that our shoes would not get dry before the following day where we would explore the Clearwater Connection which is caving at the advanced level in the National Park!

Day 3 and we put on our wet shoes and met Christine, Harry, Malte and Craig, and our guide for the day, and took the boat upstream to the famous cave system Clearwater! The Clearwater Connection is a passage between the Wind Cave and Clearwater Cave systems which involves 5 km of hiking / climbing and where 1.5 km of these consists of swimming / floating in the Clearwater river, which flows through the Clearwater Cave. You pass three really tight passages where you have to squeeze through mountains of rocks that have fallen from the roof, and are now forming the floor of the cave. It was really cool and if you would like to see how it was then you must watch the videos below. Normally this tour takes 6-8 hours but our group with Christine, Harry, Malte, Craig, Pontus and Ulrika did it in 5.5 hours! We were really tired at the end and Pontus had a bit of luck on his side when he slipped on a rock. He fell 2 metres and he would have struck his back against the boulders if he wouldn’t have had our backpack on at that moment that saved him. He got away with only some bruises. All climbing over muddy rocks made us really dirty when we arrived at the river so it was nice to get into the water and float along while we were trying to keep our head above water and have our feet forward in order to avoid collision with sharp stones which were lurking underwater. We came back to our accommodation very happy with our day and met “our” gang for sharing a few bottles homemade rice wine and talk before half the group would travel on. Thanks for the fun memories gang!!!

 

Ingången till Deer Cave! The entrance to Deer Cave!

Ingången till Deer Cave! The entrance to Deer Cave!

IMG_9110

grottäventyr och guano i mängder väntade på oss i grottan! Cave adventure and guano in quantities was waiting for us in the cave!

Hittade en liten fladdermus som blivit släppt av sin mamma och hamnat i guano. Found a small bat that had been dropped by the mother and ended up in the guano.

Hittade en liten fladdermus som blivit släppt av sin mamma och hamnat i guano. Found a small bat that had been dropped by the mother and ended up in the guano.

Ingången till "Garden of Eden"! Alla stenar är grotttaket som kollapsat och nu bildar grunden till dalen! The entrance to the "Garden of Eden"! All stones on the ground are from the cave roof collapse and now forms the basis for the valley!

Ingången till “Garden of Eden”! Alla stenar är grotttaket som kollapsat och nu bildar grunden till dalen! The entrance to the “Garden of Eden”! All stones on the ground are from the cave roof collapse and now forms the basis for the valley!

Vi följde floden en bit inne i dalen! We followed the river part of the journey inside the valley!

Vi följde floden en bit inne i dalen! We followed the river part of the journey inside the valley!

Vi vadade (eller simmade för de som var korta) igenom grottöppningen till dalen! We waded (or swam for those who were short) through the cave entrance to the valley!

Vi vadade (eller simmade för de som var korta) igenom grottöppningen till dalen! We waded (or swam for those who were short) through the cave entrance to the valley!

Hoppar direkt till nästa dag och Clearwater connection! Det här var botten på den andra snäva passagen. Inte mycket rum att röra sig på bland stenblocken! Skipping to the next day and the Clearwater connection! This was the bottom of the second narrow passage (or second squeeze). Not much room to move in among the boulders!

Hoppar direkt till nästa dag och Clearwater connection! Det här var botten på den andra snäva passagen. Inte mycket rum att röra sig på bland stenblocken! Jumping to the next day and the Clearwater connection! This was the bottom of the second narrow passage (or second squeeze). Not much room to move in among the boulders!

Squeeze nummer 3 och Pontus är fokuserad! Squeeze number 3 and Pontus is focused!

Squeeze nummer 3 och Pontus är fokuserad! Squeeze number 3 and Pontus is focused!

Det är där igenom vi ska. Vi har också väldigt coola videos på hur litet utrymmet faktiskt var så kolla in dem! That's where we're going to squeeze through. We have also very cool videos on how small the space between the rock actually was so check them out!

Det är där igenom vi ska. Vi har också väldigt coola videos på hur litet utrymmet faktiskt var så kolla in dem! That’s where we’re going to squeeze through. We have also very cool videos on how small the space between the rock actually was so check them out!

Det fanns även andra djur än fladdermöss som navigerade i mörkret med ekolokalisering i grottorna! There were also other animals than bats that navigate in the dark with echolocation in the caves!

Det fanns även andra djur än fladdermöss som navigerade i mörkret med ekolokalisering i grottorna! There were also other animals than bats that navigate in the dark with echolocation in the caves!

Lunchpaus i totalt mörker. Härlig känsla och skräckfilmsassociationer kom smygande :)! Lunch break in total darkness. Great feeling and horror movie associations came crawling :)!

Lunchpaus i totalt mörker. Härlig känsla och skräckfilmsassociationer kom smygande :)! Lunch break in total darkness. Great feeling and horror movie associations came crawling :)!

Valley walk, Garden of Eden part I:

Valley walk, Garden of Eden part II:

 

Clearwater connection part I:

Clearwater connection part II:

Clearwater connection part III:

 

Clearwater connection part IV:

Clearwater connection part V:

Clearwater connection part VI:

2 Comments

  1. Emma

    Herregud! Det ser helt galet ut!! Jag skulle ha varit livrädd! Enda positiva är att ni inte var under vatten 🙂

    • Ulrika

      Ja, där går min gräns också! Under vatten i grottsystem känns väldigt obehagligt! Det här var dock bara kul 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑