Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Dykning bland vrak och hajar!

Vårt mål med att åka över till östkusten på den Malaysiska halvön var dels för att komma bort från regnperioden som börjar i maj/juni på västkusten och dels för att dyka vid Perhentianöarna. Vi gjorde fyra dyk och fick se allt från vrak, stingrockor, groupers, clownfiskar, papegojfiskar till hajar (både bambuhaj och svartspetsig revhaj som ni kan få en skymt av i filmerna nedan). Vi dök vid “Sugar wreck” vilket är ett ca 90 m långt sockerlastfartyg (enligt lokalbefolkningen. Kändes mindre!) som sjönk för 15 år sedan, “Police wrecks” som är tre mindre polisbåtar som sjönk för 4 år sedan, “Sharkpoint” där man kan se hajar och “The pinnacle” ett berg under vatten där det fanns ett rikt djurliv. Vi hade inte den bästa sikten när vi dök (vilket kan ses på filmerna), men det var helt okej för vi kunde ändå se mycket. Ett roligt sammanträffande var att vi dök med ett annat par (från tyskland) vid ett av dyken och det visade sig att vi tagit våra dykarcertifikat på samma ö (Koh Tao) med samma dykklubb (Sairee cottage) och med samma instruktör (Greg!) fast med ett års mellanrum.

Vi, och speciellt Ulrika, fick se (och bli skrämd av!) en del av öarnas djurliv. Vi fick se små och stora varaner och Ulrika blev skrämd en morgon då människor utanför vår byggnad var i full färd med att döda en, nästan en meter lång, giftgrön orm (troligtvis var det  Ahaetulla mycterizans eller “green malayan whip snake”). På kvällen blev Ulrika även skrämd av en jättestor tokaygecko, men den var väldigt söt så här i efterhand!

Our goal for going over to the east coast of the Malaysian peninsula was to get away from the rainy season that begins in May /June on the west coast and also to dive at the Perhentian Islands. We did four dives and saw everything from wrecks, stingrays, groupers, clown fishes, parrot fishes etc to sharks (both bamboo shark and blacktip reef shark that you can get a glimpse of in our recorded movies below). We dived at the “Sugar Wreck” which is an approximately 90 m long sugar cargo ship (according to the locals. Felt smaller!) that sank 15 years ago, “Police wrecks” which are three smaller police boats that sank about 4 years ago, “Shark Point” where you can see blacktip reef sharks and “The Pinnacle”, a mountain under water where there was an abundance of marine wildlife. We did not have the best visibility during our dives (which can be seen in the movies), but it was okay because we still could see much. A funny coincidence that occured during our dives was that we started talking to a couple (from Germany) at one of the dives and it turned out that we have taken our diving certificates on the same island (Koh Tao) with the same diving club (Sairee Cottage) and with the same instructor (Greg) with only one year apart.

We, and especially Ulrika got to see (and be frightened by!) parts of the islands’ wildlife. We got to see small and large monitor lizards and Ulrika became frightened one morning when people outside our building were busy killing an almost one meter long, poisonus-green snake (it was probably Ahaetulla Mycterizans or “the green malayan whip snake”). During the evening Ulrika was also spooked by a huge tokay gecko, but it was very cute in retrospect!

Long beach, Perhentian Islands (Kecil)

Long beach, Perhentian Islands (Kecil).

En liten varan som vi fångade på bild! A small monitor lizard that we caught on camera!

En liten varan som vi fångade på bild! A small monitor lizard that we caught on camera!

Gångvägen mellan coral bay och long beach där vi såg de flesta av varanerna! The foot road between Coral Bay and Long Beach where we saw most of the monitor lizards!

Gångvägen mellan coral bay och long beach där vi såg de flesta av varanerna! The foot road between Coral Bay and Long Beach where we saw most of the monitor lizards!

Dykplatserna runt Perhentianöarna! The dive sites around the Perhentian Islands!

Dykplatserna runt Perhentianöarna! The dive sites around the Perhentian Islands!

Fylla i våra loggböcker efter avklarade dyk! Fill out our logbooks after completed dives!

Fylla i våra loggböcker efter avklarade dyk! Fill out our logbooks after completed dives!

“The Pinnacle”:

“The Sugar wreck”:

“Sharkpoint”:

“The Police wrecks”:

3 Comments

  1. Härligt! Rockor och hajar är fortfarande en dröm för mig… 🙂 Och visst är de där stora stimmen fina!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

© 2018 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑