Ah, för en vecka sedan lämnade vi Pakse med intentionen att stanna några dagar vid de 4000 öarna här i Laos. Vi anlände till Don Det runt lunch för en vecka sedan med långbåt, klev rätt ut i sanden från båten och blev förälskade i ön. Det är en helt annan mentalitet och frihet här som vi inte har hittat någon annanstans! Don Det är en liten ö i Mekongfloden och den 6.5 km långa slingan runt ön har varit perfekt för löpturer efter att först stigit upp för att titta på soluppgången och druckit kaffe serverad av Adrian mer känd som “The guy with the book”.  Adrian Robson har skrivit en väldigt informativ och rolig bok om hans upplevelser som nomad i sydostasien och som han trycker och säljer helt själv i en äkta anarkistisk entrepreneur-anda. Titeln är “South east asia, In yer face”, så om du någonsin möter Adrian någonstans i världen så borde du ta chansen att köpa den för en billig peng och få ett signerat exemplar! Han har sålt ca 9400 kopior av sin bok på detta sätt, person till person.

Det är ett väldigt lugnt tempo här som man snabbt faller in i (tillexempel att stiga upp halv sex på morgonen). Alla happy (space) cakes, shakes eller smokes som finns på menyerna gör väl sitt till att inte detta är ett suparparadis (med bråk och höga ljud) utan folk är avslappnade och lugna. Droger är förbjudna i Laos och kan ge böter eller fängelse, men Don Det är en fristad utan polis eller myndigheter, vilket vi anarkokapitalister tycker är toppen!

Här bor man i små bungalows i homestays som drivs av befolkningen (dock verkar staten Laos ha planer på att utveckla denna lilla ö till en turistresort). Det kan vara bra att veta att människor i Laos generellt är blyga och reserverade. Om de inte svarar på tilltal och vänder dig ryggen när du försöker ställa en fråga, så är det för att de inte vill visa att de inte kan engelska och vill undvika pinsamheter.

De har inte haft elektricitet på ön så länge (kom endast för 5-10 år sedan enligt utsago) och väldigt långsamt wifi kommer och går. Det är också bra att veta att bankautomater inte finns på ön (men väl i Nakasang, dit man åker med buss för att ta båt ut till Don Det). Det finns dock restauranger som har uttagservice för en viss avgift, men de är beroende av att vara uppkopplade, så ta med pengar om du åker hit. Det är väldigt billigt här. Vi betalar 50,000 kip/natt för vår bungalow (55 SEK), men det går att hitta bungalows för endast 20,000 kip/natt (22 SEK) och vi fick precis veta att du kan hitta en hängmatta att sova på för 12,000 kip/natt om du villl (13 SEK) .

Vi har träffat väldigt trevliga personer här (Mike från Kanada, Katharina från Tyskland och såklart Adrian!) som vi pratat resor, anarkokaptitalism, bitcoin, kryptografi och talteori med. Vi hoppas att vi kan få möjlighet att träffa dem igen någon i framtiden! En kväll tog Adrian med oss ut till några öar för att bada, fiska (Ulrika var klantig och lyckades trampa på kroken och få in den i foten) och få den ultimata solnedgångsbilden.

Så allt detta kommer i en bildkavalkad nedan!

Nu har vi tagit oss till Pakse för vidare färd mot huvudstaden Vientiane senare ikväll i en över natten buss i sittande ställning. Alla sovbussar var fullbokade eftersom det är nyår här i Laos då många reser hem.

Ah, a week ago we left Pakse with the intention to stay for a few days at the 4,000 islands here in Laos. We arrived at Don Det around lunch a week ago with long boat, stepped right on to the sand from the boat and fell in love with the island. It’s a totally different mentality and freedom here that we have not found anywhere else! Don Det is a small island in the Mekong River and the 6.5 km-long loop around the island have been perfect for morning jogging after first getting up to watch the sunrise and drinking coffee served by Adrian better known as “The guy with the book.” Adrian Robson has written a very informative and funny book about his experiences as a nomad in Southeast Asia which he prints and sells all by himself in a true anarchist entrepreneurial spirit. The title is “South-East Asia, in yer face ‘, so if you ever meet Adrian anywhere in the world, you should take the chance to buy it for a cheap price and get a signed copy! He has sold about 9400 copies of his book in this way, person to person.

It’s a very relaxed pace here that you quickly falls into (for example, getting up at half past six in the morning). All the happy (space) cakes, shakes or smokes available on the menus shows that that this is not a drinker’s paradise (with fights and high noise), but people are relaxed and calm. Drugs are banned in Laos and can result in fines or imprisonment, but Don Det is a sanctuary without police or authorities, which we anarchocapitalists thinks is great!

Here you live in small bungalows in homestays run by the local population (However, it seems that the Laos government have plans to develop the 4000 islands into a large tourist resort which is a shame). It might be good to know that people in Laos are generally shy and reserved. If they do not respond when spoken to and turn there back when you are trying to ask a question, it’s because they do not want to show that they do not know English and want to avoid embarrassment.

They have not had electricity on the island so long (came only 5-10 years ago allegedly) and the very slow wifi comes and goes. It’s also good to know that there are no ATMs on the island (but there are in Nakasang, where you go by bus to take the boat out to Don Det). However, there are restaurants that have cash service for a certain fee, but they are dependant on being online and having cash at hand, so bring cash if you go here. It is very cheap here. We pay 50,000 kip / night for our bungalow (55 SEK), but you can find bungalows for only 20,000 kip / night (22 SEK) and we just got the information that you can find a hammock for the night for only 12,000 kip/night (13 SEK)  if you are interested!

We have met very nice people here (Mike from Canada, Katharina from Germany and of course Adrian!) that we dicussed travels, anarcho capitalism, bitcoin, cryptography and number theory with. We hope that we can have the opportunity to meet with them again in the future! One evening Adrian took us out to some islands to swim, fish (Ulrika was clumsy and managed to step on the hook and get it into the foot) and get the ultimate sunset picture.

So all this comes in a picture cavalcade below!

Now we have taken a minibus to Pakse for further travel to the capital Vientiane later tonight in an overnight bus in a sitting position. All sleeper busses were fully booked because it is New Year here in Laos when many travel home.

IMG_8070

Biljettkontoret hittar man till höger när man kommer ned till vattnet i Nakasang! The ticket office is located to the right when you come down to the water!

IMG_8071

Pontus hämtar ut våra båtbiljetter! Pontus is picking up our boat tickets!

IMG_8072

Båtarna som man tar sig runt på här i Mekongfloden! The boats you use to get around here the Mekong river!

 

IMG_8081

Det är så här du kommer till Don Det! This is how you get to Don Det!

IMG_8085

Don Det!

 

IMG_8086

Anländer till stranden i Don Det! Arriving at Don Det beach!

IMG_8087

Mycket på menyn här i Don Det! You can fin alot of things on the menus here in Don Det!

IMG_8089

“The guy with the book”-Adrian. Hälsa till honom från oss om du möter honom någon gång! “The guy with the book”-Adrian. Say hi from us if you ever meet him (and buy his book!)

IMG_8090

Pontus med vårat favoritträd! Pontus with our favourite tree!

Gatorna är inte stora i Don Det! The streets are not big here on Don Det!

Gatorna är inte stora i Don Det! The streets are not big here on Don Det!

IMG_8097

Ulrika fann några kattungar att leka med! Ulrika found som kittens she could play with!

IMG_8091

Typiska bungalows som du kan hyra billigt med utsikt över Mekongfloden! Typical bungalows you can rent  over-looking the Mekong river!

IMG_8120

Vardag i Laos! Everyday life in Laos!

IMG_8132

Fiskar med Adrian! Go fishing with Adrian!

IMG_8134

Bada och simma i Mekongfloden! Bathing and swimming in the Mekong river!

IMG_8139

Den ultimata solnedgångsbilden i Don Det enligt Adrian! The ultimate sunset picture in Don Det according to Adrian!

IMG_8136

Mike och Pontus rör sig sakta bort från solnedgången, diskuterandes bitcoin! Mike and Pontus slowly walking away from the sunset while discussing bitcoin!

IMG_8155

Middag med härliga människor som vi träffade i Don Det (Mike, Katharina, Karin?(sorry, we forgot your name!!!) and Filip!). Dinner with lovely people we meet in Don Det (Mike, Katharina, Karin?(sorry, we forgot your name!!!) and Filip!