Vi har utforskat Savannakhets lilla dinosauriemuseum och för 10,000 kip (11 SEK)  får du komma in och se fossiler, skelett, meteoriter som har hittats i Laos och väl inne får du hjälp av väldigt snälla kuratorer som är väldigt entusiastiska, men som tyvärr inte kan så mycket engelska. Dock fungerar kroppspråk en lång väg :)! Vi fick se skelettdelar från en 12 m lång Tandvayosaurus och en tand från en T-Rex!

Igår tog vi lokalbussen ned till Pakse och det var en väldigt intressant tur. Bussbiljetten köps på busstationen innan bussen går för 40,000 kip ( 44 kr) och sedan är det bara att kliva på bussen och fördriva fem timmar i värmen med bussen fylld med rissäckar och människor. Resan blev behaglig ändå för vägarna var okej. Det enda jobbiga var stoppen som gjordes då luften stod still i den 40 gradiga hettan och svetten rann på oss inne i bussen, lägg där till en hög med försäljare som trängde sig in och vill sälja mat och dryck!

We have explored the small dinosaur museum located in Savannakhet. For 10,000 kip (11 SEK), you can come in and see fossils, skeleton remains from dinosaurs and meteorites found in Laos. Once inside, you get help from very kind curators who are very enthusiastic, but unfortunately doesn’t speak so much English. However, you come a long way using body language :)! We got to see the skeletons of a 12 meter tall Tandvayosaurus and a tooth from a T-Rex!

Yesterday we took the local bus down to Pakse and it was a very interesting tour. Bus tickets can be purchased at the bus station before the bus leaves for 40,000 kip (44 SEK) and then you just jump on the bus and enjoy five hours of heat in a bus filled with rice sacks and people. The trip was enjoyable nonetheless for the roads were okay. The only annoying thing during the trip was the longer stops that were made where the air stood still inside the bus in 40 degree heat and sweat pouring on all of us inside the bus, and where a bunch of sales women forced their way in and wanted to sell food and drinks!

IMG_7852

IMG_7853

Svansen på en Tandvayosaurus! The tail of an Tandvayosaurus!

IMG_7857

Rissäckar som fungerade som sittplatser när fler människor kom ombord! Rice bags that served as seats when more people got on the bus!

20150402_095841

Ett stopp där försäljare kom ombord! Hett och trångt! One stop where sales women came on board selling stuff! Hot and crowded!