Nu har vi kommit in i land nummer tre på vår resa och vi befinner oss nu i Savannakhet, Laos. Resan från Huê till Savannakhet tog 10 timmar och det involverade en gränskorsning vid Dansavanh. Allt som allt gick bussresan väldigt smidigt och det följde vad tidigare back packers har rapporterat om (till och med den delen om att bussen kör iväg till lunchstoppet medan personer blev lämnade kvar vid gränskontrollen. Detta hände nu en backpacker från Ukraina, men vi hade pratat lite med henne innan om att detta kunde ske, så hon kom promenerande till lunchstoppet efter ett tag).  Visa on arrival kan fixas vid denna gränskontroll och kostar 35 US dollar för svenskar (och ukrainare). Det är lite fix med att kunna växla till sig dollar i vietnam, men vi hittade en bank i Huê som var villig att göra det (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam Huê, 78 Hun Vuong). Det du behöver kunna visa upp är pass, biljett till destination (vi visade upp biljetten till Laos och sade att vi ville ha dollar för visa), samt kvitto från en uttagsautomat (för att visa vart dina vietnamesiska dong kommer ifrån).

Vi vill också säga att maten har varit oerhört god i Vietnam, men stället som toppar vår lista måste bli Phuong Nam Café i Huê! Otroligt god och billig mat där!

Tillbaka till Laos. Det som slagit oss är att överallt där vi varit hittills så hittar man den franska stilen på byggnader och Savannakhet är inget undantag. Detta är kanske inte någon överraskning egentligen då detta område varit en koloni under franskt styre i många år. Det är en sömnig liten stad (med ett dinosaurie-museum!) vid Mekongfloden och rakt över floden ser vi Thailand.  Vi får även se solen igen och det kan bli rätt så varmt här om dagarna tillskillnad mot Huê där regnmolnen skymde himlen för det mesta.

Ulrikas favoritöl är BeerLao som hon fick smaka på redan i Kambodja och nu har vi äntligen kommit till Laos där man kan få en stor BeerLao på 640 ml för 12,000 kip (ca 13 kr) i turistområdena.

We have now entered country number three on our trip and we are now in Savannakhet, Laos. The trip from Hue to Savannakhet took 10 hours and it involved a border crossing at Dansavanh. All in all, the bus ride was very smooth and the bus trip followed what previous back packers have reported (even the part about the bus driving off to a lunch stop while people were left behind at the border crossing control. This time it happened to a backpacker from Ukraine, but we had spoken a little with her before this incident  that this could happen, so she came walking to the lunch stop after a while. Visa on arrival can be fixed at this border and costs 35 US dollars for Swedes (and Ukrainian!). It’s a small struggle to be able to change money into dollars in Vietnam, but we found a bank in Huê who was willing to do it (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Huê, 78 Hung Vuong). You need to be able to show your passport, ticket to your destination (we showed the ticket to Laos and said we wanted dollars for Visa), and a receipt from an ATM (to show where your vietnamese dong comes from).

We also want to say that the food has been very good in Vietnam, but the place that tops our list must be Phuong Nam Café in Huê! Incredibly good and cheap food there!

So back to Laos. The thing that struck us is that wherever we have been so far, you find the French style on the architecture and Savannakhet is no exception. This is perhaps not surprising due to the fact that this area was a colony under French rule for many years. It is a sleepy little town (with a dinosaur museum!) at the Mekong River and Thailand can be seen just across the river. We enjoy seeing the sun again and it can get pretty hot here during the day as opposed to Huê where rain clouds darkened the skies most of the time.

Ulrika’s favorite beer is BeerLao  (she got to taste the beer already in Cambodia) and now we have finally come to Laos where you can get a BeerLao of 640 ml for 12,000 kip (about 13 SEK) in tourist areas. 

IMG_7831

Södra busstationen i Huê! The southern bus station in Huê!

IMG_7834

Vi hýrde cyklar för att utforska Laos andra största stad på 120,000 invånare! We rented bikes to explore Laos’s second largest city of 120, 000 inhabitants!

IMG_7840

IMG_7838

Thailand är bara en simtur över Mekongfloden! Thailand is just a swim across the Mekong River!

wpid-img_20150331_123615.jpg

Favoritölen hittills! Favourite beer so far!

IMG_7844

Detta är soptunnorna i Savannakhet! This is the garbage bins in Savannakhet!

IMG_7839

IMG_7847

Första intrycket av maten är god! Här smakar maten som en blandning av vietnamesisk och thailändsk mat! First impression of the food is good! The food tastes like a mix of Vietnamese and Thai food!

IMG_7842

Dinosaurier! Dinosaurs!