Ja, vad har vi gjort de fem senaste dagarna? Det började med ett spontant möte i gränden utanför vårt airbnb-boende i Nha Trang och morgonen efter så spände Hâu fast vår packning på hans motorcykel och vi hoppade upp på motorcykel nummer två och började vårt äventyr på det vietnamesiska höglandet. De första två dagarna spenderade vi öster om Nha Trang i Dak Lak-regionen innan vi begav oss norrut på Ho Chi Minh-leden. Ho CHi Minh-leden går genom Annamitiska bergskedjan och denna led (som egentligen är ett system av vägar) var en viktig kommunikationsled för att föra vapen och mat söderut till viet cong-trupperna medan de bekämpade de amerikanska styrkorna. Den högsta punkten nådde vi under dag fyra då vi kom upp till 1800 meter över havet och under klättringen uppåt så fick vi uppleva en magisk natur. Det var som att stiga in i “the lost world” och det enda som saknades var att höra ljuden från urtidsdjuren. Vi hade även riktigt tur med vädret under dag fyra. Vi hade lite regn under dagen, men då stannade vi på ett litet fik och väntade tills det klarnade upp, men på eftermiddagen så började blixtar synas på håll som kom närmare och närmare. 500 meter innan vi nådde hotellet så slog en blixt ned ca 50 meter från oss med ett öronbedövande dån och vi hann bara komma till hotellet innan det började regna och en minut senare så tilltog vindstyrkan kraftigt och vi hade hamnat i en tyfon. Dag fem åkte vi ned från bergen och till vår slutdestination, Hoi An. Det har varit en väldigt bra fem-dagars motorcykeltur där vi har fått uppleva fantastisk natur och se hur olika lokalbefolkningar lever, vad de odlar, och sysselsätter sig med. Vår guide Hâu är en väldigt snäll och rolig man som vi haft väldigt trevligt med och fått lära känna. Vi har träffat flera personer under denna resa som liksom oss ogillar regeringar. Det vi även har sett under resan är en fattig befolkning och där statsanställda får förmåner i form av gratis land, hus och bjudresor, medan en fattig vietnames får betala för det (etatism i ett nötskal!).

So what have we been doing these past five days? It started with a spontaneous meeting in the alley outside our Airbnb-accommodation in Nha Trang and the morning after Hâu strapped our luggage on his motorcycle, we jumped on motorcycle number two and began our adventure on the Vietnamese highlands.  We spent the first two days east of Nha Trang in the Dak Lak region before we headed north on the Ho Chi Minh-trail. The Ho Chi Minh-trail runs through the Annamite Range, and this trail (which is actually a system of roads) was the major communication roads to carry weapons and food south to the Viet Cong troops while they were fighting the American forces. We reached the highest point on day four when we reached 1800 metres above sea level and during the climb we got to experience a magical nature. It was like stepping into “The Lost World” and the only thing that was missing was to hear the sounds of prehistoric animals. We were also really lucky with the weather on day four. We had little rain during the day, but we stopped at a small café and waited for the rain to pass, but in the afternoon lightning started appear on the horizon and it came closer and closer. 500 metres before we reached the hotel, a lightning struck down about 50 metres from us with a deafening roar. We only managed to arrive at the hotel before it started to rain and a minute later the wind started to accelerate and we were caught in a typhoon. The day after we went down from the mountains and continued to our final destination, Hoi An. It has been a very good five-day motorcycle ride where we have experienced fantastic scenery and got an opportunity to see how different local populations live, what they grow and occupy themselves with. Our guide Hâu is a very kind and funny man and we had a very nice time with him and got to know him. We have also met several people during this trip that like us dislike governments. We have also seen how the poor population is paying for state employees that receive benefits in the form of free land, houses and invite trips (Statism in a nutshell!).

IMG_7427 IMG_7438 IMG_7443 IMG_7444 IMG_7468 IMG_7495 IMG_7497 IMG_7502 IMG_7517 IMG_7523 IMG_7553 IMG_7559 IMG_7575 IMG_7594 IMG_7642 IMG_7645 DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO

Mc-äventyr i de Annamitiska bergen / Road trip in the Annamite mountains:

Badar i en nationalpark på de vietnamesiska höglandet / Swimming in a National Park on the Vietnamese high lands: