Vi tog en bild för att föreviga beslutet att förlova oss! We took a picture to perpetuate the decision to get engaged us!