Vår nyårsaftonskväll började när de flesta gick och lade sig efter en helkväll i Sverige! Our New Year’s Eve night began when most people went to bed after a party night in Sweden!