Vi lämnade Linköping med de ägodelar vi hade kvar! We left Linköping with the possessions we had left!