Stjärnsund en grå November dag. Stjärnsund a gray November day.