Pontus skägg innan det rakades av! Pontus beard before it was shaved off!