Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)