Häftigaste hotellet vi sett med en stor pool på taket. Pontus i vänstra hörnet för jämförelse! Coolest hotel we’ve seen with a large pool on the roof. Pontus in the left corner for comparison!