Middag och mycket prat med Veronica och Nadim! Dinner and alot of talking with Veronica and Nadim!