Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!