Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! Problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!