Kan få se lite större varaner vandrades (och simmandes) i Semporna också! You May see larger monitor lizards walking around (and swimming) in Semporna too!