På kvällen bjöd 3 miljoner fladdermöss oss på en häftig show! 3 million bats gave us a great show in the evening!