Det fanns även andra djur än fladdermöss som navigerade i mörkret med ekolokalisering i grottorna! There were also other animals than bats that navigate in the dark with echolocation in the caves!