Provade Big Mac-index för första gången utomlands och kan meddela att det är ca 50% av Sveriges Big Mac-pris! Tried Big Mac Index for the first time abroad and we can report that it is about 50% of Sweden’s Big Mac price!