Spindlar som nästan är blinda! Spiders that is almost blind!