Tusenfoting med väldigt långa ben som används som känselorgan! Centipede with very long legs that are used as sensory organs!