Hjälm och ficklampa var obligatorisk utrustning! Helmet and flashlight were mandatory equipment!