Långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar det lite 🙂 It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter’s level-app and sure, the tower is tilting a little 🙂