Majlis är ordet för stads/regionsstyrelsen! Majlis is the word for city /region board!