Långa barr på de mexikanska tallarna! Long needles on the Mexican pines!